Siirry sisältöön

12–15-vuotiaan seksuaalinen kehitys

Seksuaalisuus murrosiässä? Tietoa seksuaalisuudesta nuorelle? Nuori katsoo pornoa?

Ihminen on seksuaalinen olento koko elämänsä ajan, mutta murrosiässä sukupuolihormonien tuotanto ja sitä myötä myös seksuaalinen kehitys kiihtyy ja aikuisten seksuaalisuus alkaa kiinnostaa nuorta uudella tavalla. Parhaimmillaan seksuaalisuus on ihmiselle suuri voimavara.

Murrosiässä nuori alkaa nähdä itsensä uudenlaisena, seksuaalisena olentona ja alkaa tavallisesti tuntea seksuaalista vetovoimaa muita ihmisiä kohtaan. Jotkut nuoret käyttävät ulkonäköön ja pukeutumiseen paljon aikaa. He pohtivat ja testaavat omaa seksuaalista viehättävyyttään erilaisilla ulkonäkökokeiluilla tai provosoivalla käyttäytymisellä. Mielen saattaa täyttää pohdinta siitä miltä he näyttävät muiden silmissä. Nuoren on hyvä kuulla aikuisilta, että hän on arvokas, tärkeä ja hyvä juuri sellaisena kuin on. Hyvä itsetunto ja oikea tieto seksuaalisuudesta ehkäisee riskikäyttäytymistä.

Seksuaalinen suuntautuminen vahvistuu 12-20 vuoden iässä ja siihen liittyen nuorella saattaa olla erilaisia kokeiluja. Pikkuhiljaa nuori tutustuu omiin seksuaalisiin mieltymyksiinsä. Nuoren seksuaalinen minäkuva rakentuu ja tarkentuu.

Nuoren puheessa saattaa alkaa vilistä seksuaalisviritteistä sanastoa. Nuoret saattavat käyttää hyvinkin seksuaalisviritteistä tai karskia kieltä, minkä tarkoituksena on kuulua joukkoon, tutustua seksuaalisuuden eri puoliin sekä tutkailla, miten muut siihen suhtautuvat. Joskus karskin kielenkäytön tarkoituksena on nähdä, miten aikuiset aiheeseen reagoivat. Sanojen käyttäminen ei kuitenkaan tarkoita, että puheissa vilisevät asiat olisivat nuorelle vielä omakohtaisia.

Murrosiässä nuori alkaa kokea seksuaalista kiihottuneisuutta ja tutustuu usein viimeistään tässä vaiheessa itsetyydytykseen. Itsetyydytys on hyvä tapa tutustua omaan muuttuvaan kehoon, purkaa seksuaalisia paineita ja testata erilaisia fantasioita. Samalla nuori oppii, mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei, mikä on tärkeää tulevia suhteita ajatellen. On tärkeää, ettei itsetyydytykseen liitetä häpeän tunnetta.

Koska tiedon jano on suuri, nuoret etsivät seksuaalisuudesta tietoa paljon netistä ja saattavat keskustella siitä myös kavereiden kanssa. Tietoa etsiessä saatetaan törmätä tahattomasti tai tarkoituksella pornoon. Nuoret osaavat useimmiten erottaa pornon fiktiivisyyden ja arkipäivän seksuaalisuuden pääosin hyvin. On kuitenkin hyvä muistuttaa heitä siitä, että pornovideoiden ikäraja on 18 vuotta ja se saattaa sisältää ahdistavaksi koettua sisältöä. Olisi hyvä, että nuorella olisi lähellään aikuisia tai muita luotettavia ja helposti lähestyttäviä tahoja, joiden kanssa he voivat keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä asioista luottamuksella. Nuorelle voi myös hankkia kirjallisuutta tai etsiä internetistä sopivaa materiaalia.

Murrosiässä nuoren keho muuttuu pikkuhiljaa lapsen kehosta aikuisen kehoksi. Tytöillä alkaa kuukautiset ja pojilla siemensyöksyt ja omasta hygieniasta opetellaan huolehtimaan itse. Pojilla kehon muutokset tapahtuvat nopeammin kuin tytöillä ja se saattaa aiheuttaa suurtakin hämmennystä. Psykologinen kehitys kulkee fyysistä kehitystä jäljessä, minkä vuoksi nuori saattaa käyttäytyä lapsellisemmin kuin mitä voisi ulkonäköön perustuen ajatella.

Murrosiässä nuorille on tärkeää olla samanlainen kuin muut, minkä vuoksi erityisesti aikaisin kehittyvät tytöt ja myöhään kehittyvät pojat voivat tuntea olonsa hyvin erilaisiksi ikätovereihin verrattuna. Oma, uusi keho voi tuntua pitkään vieraalta ja saattaa kestää kauan ennen kuin nuori on tottunut uuteen ulkomuotoonsa. Uusi keho voi nolostuttaa ja aiheuttaa kiusaantuneisuutta.

Vanhempien on tärkeää antaa kehittyvälle nuorelle yksityisyyttä ja mahdollisuus tutkia rauhassa omaa kehoaan. Jos nuori ei tunne luontevana käydä vanhempien kanssa yhdessä saunassa, on tätä toivetta hyvä kuunnella. Kotona on hyvä pitää yllä puhekulttuuria, jossa ei pilkata ihmisiä heidän kehojensa vuoksi. Tällöin nuorikaan ei arvota itseään tai toisiaan ulkonäön ja muotojen tai niiden puutteiden perusteella. Nuoren on tärkeä oppia pitämään omaa kehoaan hyvänä ja arvokkaana sellaisena kuin se on.

Nuoren on hyvä oppia erottamaan hyvää tekevä, hellä kosketus ei-toivotusta ja loukkaavasta kosketuksesta. Omaan kehoon liittyen nuoren on hyvä tietää, ettei hänen tarvitse tehdä mitään sellaista, mikä herättää hänessä hämmennystä tai epämiellyttäviä tuntemuksia.

Vanhempi voi tukea nuoren seksuaalista kehitystä antamalla oikeaa tietoa seksuaalisuudesta ja osoittamalla, että hänen kanssaan voi keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Vanhemman on hyvä osoittaa olevansa kiinnostunut nuoren ajatuksista ja suhteista olematta kuitenkaan liian tungetteleva. Vanhemman omien seksuaalisten kokemusten jakamista tulisi välttää.

Murrosiässä sukupuolten erot korostuvat. Nuori pohtii omaa sukupuoltaan ja saattaa kokeilla eri tyylejä. Jokaisella tulisi olla vapaus ilmentää omaa sukupuoltaan hänelle luontaisalla tavalla ilman pelkoa vähättelystä, ivasta tai syrjinnästä. Nuoret ovat hyvin herkkiä aistimaan sitä, ovatko hyväksyttyjä sellaisena kuin ovat.

Murrosiän tuomat muutokset kehossa voivat olla myös epämieluisia, mikäli nuori ei koe syntymässä määriteltyä sukupuoltaan omakseen. Tällainen nuori tarvitsee vanhemmilta ja kouluhenkilökunnalta erityistä tukea. Nuoren kokemusta omasta sukupuolestaan tulee arvostaa eikä sitä tule ulkopuolisten kyseenalaistaa. Nuoren tulisi saada itse päättää ulkonäköönsä liittyvät asiat sekä se, millä nimellä häntä kutsutaan. Lisäksi esimerkiksi suihkukäytännöt koulussa saattavat tarvita uusia järjestelyitä. Toisaalta nuoren on annettava tutkailla omaan sukupuoltaan ja se ilmentämistä rauhassa ilman painetta lukita tai nimetä omaa sukupuolen kokemustaan.

Murrosikäisten seurustelu voi olla vain yhdessä hengaamista ja erilaistan asioiden opettelua. Tällaisia asioita ovat mm. kiintymyksen osoittaminen ja erilaisten tunteiden sietäminen ja niistä puhuminen. Vanhemman on hyvä osoittaa olevansa läsnä, jos nuori kaipaa joskus minkäänlaista apua tai tukea seurusteluun liittyvien tunteiden käsittelyssä.

Ensimmäiset nuoruuden seurustelusuhteet vakiintuvat harvoin pysyviksi parisuhteiksi, mutta mahdollinen seurustelusuhteen loppu voi tuntua nuoresta maailmanlopulta. Vaikka nuori saattaa seurustelun päätyttyä eristäytyä ja olla haluton jakamaan arkaa tilannetta vanhempansa kanssa, on vanhemman hyvä olla saatavilla ja mukana nuoren surussa. Tärkeää on, ettei vanhempi mitätöi nuoren tunteita, vaan antaa niille tilaa. Nuori tarvitsee myötäelävää kuuntelijaa.

Eron jälkeen nuori saattaa vaikuttaa masentuneelta, sulkeutua omaan maailmaansa ja vetäytyä kavereiden seurasta. Vanhemman on hyvä olla kuulolla ja tarkkailla nuoren vointia, sillä seurustelusuhteen päättyminen voi olla uhka nuoren mielenterveydelle. Jos vanhemmalla herää huoli nuoren voinnista, kannattaa nuorelle hakea apua esimerkiksi kouluterveydenhuollon kautta.

Aiheeseen liittyvät

Tukea vanhemmalle

Takaisin ylös