Siirry sisältöön

12–15-vuotias ja median käyttö

Sopiva ruutuaika nuorelle? Liika pelaaminen? Nuoren kaverit somessa? Miten rajata nuoren netin käyttöä?

Jokainen nuori on omanlaisensa mediankäyttäjä. Yhtä kiinnostaa pelaaminen ja toista sosiaalinen media, kolmas käyttää digitaalisia ympäristöjä vain koulussa tiedonhankintaan. Siinä missä 12-vuotias keikkuu myös mediankäytössään vielä lapsuuden ja nuoruuden välimaastossa, saattaa peruskoulua lopetteleva nuori taas olla kiinnostunut isommille tarkoitetuista sisällöistä ja keskusteluista. Nuorten mediataidoissa ja tavoissa käyttää medioita voi olla suuriakin eroja.

Kun lapsi lähestyy murrosikää, median vaikutus identiteetin rakentumiseen korostuu. Sosiaalisen median, pelien, kuvaohjelmien, elokuvien, mainosten ja muiden nettisisältöjen kautta nuori peilaa itseään suhteessa maailmaan, mikä saattaa aiheuttaa joillekin aikuistumis- ja ulkonäköpaineita. Nuoren identiteettityölle itsen peilaaminen muihin on kuitenkin tärkeää, sillä se mahdollistaa maailman tarkastelun erilaisissa rooleissa. Idolit, esikuvat ja sankarit ovat tärkeitä, olivatpa he lähipiirin arjen sankareita tai julkkiksia, urheilijoita tai somevaikuttajia.

Nuorilla on paljon sellaista tietoa ja näkemystä nuorten mediankäytöstä ja digitaalisesta kulttuurista, jota aikuisilla ei välttämättä ole. Mediataitoja opitaan ja opetellaan vertaisten kanssa, kun nuoret käyttävät medioita yhdessä, jakavat ajatuksia ja kokemuksia ja ohjaavat ja opastavat toisiaan.  Mediakasvatuksessa aikuisen ohjaus on kuitenkin tärkeää, sillä nuoret tarvitsevat myös palautetta toiminnastaan. Aikuisen avulla nuori voi turvallisesti pohtia, puntaroida ja hakea suuntaa omille ajatuksilleen ja mielipiteilleen.

Nuorta on hyvä opastaa toimimaan fiksusti kaikenlaisissa ympäristöissä ja kannustaa myönteiseen, omaa hyvinvointia edistävään mediankäyttöön.

Turvalliseen ja vastuulliseen mediankäyttöön nuori tarvitsee konkreettisia ohjeita. Nuorta voi muistuttaa yksityisasetuksista, salasanoista, kuvaamisesta ja henkilökohtaisten tietojen ja asioiden jakamisesta somessa ja peleissä. Nuorelle kannattaa puhua myös toisia huomioivista ja kunnioittavista käytöstavoista digitaalisissa ympäristöissä.

Osallistu ja ole kiinnostunut siitä, miten nuori käyttää medioita ja minkälainen mediankäyttö kiinnostaa häntä.

Tutustu nuoren käyttämiin sosiaalisiin medioihin, peleihin ja digitaalisiin palveluihin. Vanhemman ei tarvitse osata kaikkea, mitä nuori osaa. Tärkeintä on olla kiinnostunut ja keskustella asioista. Pitkäksikin venähtänyt ja monessa asiassa itsenäinen nuori tarvitsee edelleen vanhemman tukea ja läsnäoloa. Keskustelkaa yhdessä näkemistänne nettisisällöistä, lukemistanne lehtijutuista ja katsomistanne elokuvista ja ohjelmista. Ole kiinnostunut nuoren mielipiteistä ja kunnioita niitä. Tue nuoren kriittisiä medialukutaitoja ja pohtikaa yhdessä esimerkiksi, millaisiin tiedonlähteisiin voi luottaa.

Tässä kehitysvaiheessa nuori voi uppoutua laitteiden ja digin äärelle pitkiksikin ajoiksi. Tuntuu, että silloin nuoren huomioita voi olla vaikea saada muihin asioihin. Digitaalisilla ympäristöillä on nuorille suuri merkitys etenkin ystävyyssuhteiden kannalta. Sosiaalisten medioiden avulla paitsi ylläpidetään jo olemassa olevia ystävyyssuhteita ja luodaan uusia, saadaan myös tietoa ympäröivästä maailmasta.

Somevaikuttajat ja tubettajat ovat tärkeitä esikuvia ja idoleita, joita seurataan ahkerasti. Omia kiinnostuksen kohteita on helppo löytää ja samalla voi luoda kontakteja samanhenkisten ihmisten kanssa. Aikuisen voi olla vaikea samaistua asioihin, joista nuori on kiinnostunut ja suhtautuu intohimoisesti.

Vaikka nuoren lisääntynyt mediankäyttö voi huolestuttaa ja ärsyttää, on tärkeää että sitä kunnioitetaan.

Digitaalisilla ympäristöillä on merkittävä osuus nuoren kasvussa kohti aikuisuutta ja oikein käytettynä digi lisää hyvinvointia, tukee nuoren kasvua ja kehitystä ja mahdollistaa nuoren osallisuuden ja tiedon saamisen hänelle tärkeistä asioista. Vanhemman on hyvä olla kuitenkin läsnä ja tarvittaessa auttaa, tukea ja antaa palautetta nuorelle mediankäyttöön liittyvissä asioissa. Nuorelle on myös hyvä muistuttaa, että netissä kaikki ei aina ole sitä miltä vaikuttaa ja myös muille viestimisessä tulee olla terveellisellä tavalla kriittinen kenen kanssa juttelee.

Lue millä tavalla nuori on haavoittuvassa asemassa mediankäyttäjänä

Suhtaudu nuoren mediankäyttöön myönteisesti. Anna nuoren myös opettaa sinua ja näyttää millaisia digimaailman taitoja hänellä on. Kysele, minkälaisia sosiaalisia medioita nuori käyttää ja miten ne eroavat toisistaan. Jutelkaa minkälaisia ohjelmia nuori katsoo ja mitä kavereilla katsotaan ja pelataan. Jos nuori tykkää pelata pelejä, pyydä voitko tulla katsomaan kun nuori pelaa. Keskustele minkälaiset pelit kiinnostavat nuorta ja onko hänellä tavoitteita pelaamiselleen. Sovi sukulaisten kanssa, millaisia pelejä nuorelle saa ostaa. Muista, että nuori saa katsoa ja pelata vain omalle iälleen sopivia elokuvia, ohjelmia ja pelejä. On hyvä tiedostaa, että televisio-ohjelmien, elokuvien ja pelien ikärajat eivät ole suosituksia, vaan ilmoittavat lapsen ikätasolle haitallisesta sisällöstä.

Lue pelihaitoista ja niiden ehkäisystä

On tärkeää keskustella myös siitä, millaista on tasapainoinen mediankäyttö ja mitä asioita siihen kuuluu. Millaisia erilaisia mediankäyttötapoja ja tarkoituksia nuorella on? Miten ne vaikuttavat arkeen? Riittävä uni, liikkuminen ja toimivat sosiaaliset suhteet tukevat tasapainoista mediankäyttöä ja samalla hyvinvointia digitaalisissa ympäristöissä. Nuoren voi olla vaikea säädellä itse omaa mediankäyttöään. Perheen kesken voidaan sopia esimerkiksi millaisissa tilanteissa mediaa voi käyttää, mitä sovelluksia ja ympäristöjä saa käyttää ja miten rauhoitetaan nukkumaanmenoaika ja perheen ruokailutilanteet. Perheissä kannattaa laatia yhdessä myös sellaisia sopimuksia, jotka koskevat vanhempia ja koko perhettä.

Nuoren netinkäyttö tai pelaaminen on liiallista, jos se alkaa hankaloittaa muuta elämää.

Keskustelkaa yhdessä nuoren kanssa siitä minkälainen mediankäyttö edistää hyvinvointia ja miten mediankäytön haittoja voisi ennakoida.

Rajoita nuoren mediankäyttöä:

  • jos nuori ei malta lopettaa pelaamista ja puhelimella olemista iltaisin ja yöunet jäävät liian lyhyiksi
  • jos nuori tinkii koulunkäynnistään, läksyjenteosta tai muista harrastuksistaan tai jos nuoren kaikki kaverit ovat ainoastaan nettituttuja eikä kavereita tavata koskaan kasvotusten

Lue lisää mediankäytön säännöstelystä ja rajaamisesta

Kunnioita lapsen oikeuksia myös mediankäyttöön liittyvissä asioissa ja näytä esimerkkiä vastuullisesta ja muita huomioivasta mediankäytöstä.

Jos olet huolissasi jostain nuoren mediankäyttöön liittyvästä, ota huoli avoimesti esille ja keskustele yhdessä nuoren kanssa asiasta. Pyydä häntä näyttämään mitä hänen käyttämissään medioissa tapahtuu. Älä toimi nuoren selän takana, vaan sopikaa yhdessä miten ja missä tilanteessa vanhempi voi katsoa viestejä.

Rohkaise nuorta kertomaan hänelle mahdollisesti lähetetyistä ilkeistä tai asiattomista viesteistä tai halveksuvista kuvista vanhemmalle tai muulle luotettavalle aikuiselle. Painota, että mitä aikuisena haluat kuulla ja tietää mistä tahansa ikävästä, oudosta tai nuoren turvallisuutta tai terveyttä uhkaavasta somessa, peleissä tai netissä tapahtuvasta asiasta. Puutu nopeasti netissä tapahtuvaan loukkaavaan kohteluun, kiusaamiseen ja häirintään. Kuuntele ja kunnioita nuoren toiveita tilanteen ratkaisemiseksi.

Lue lisää nettikiusaamisesta

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Mediakasvatuksen uutiskirje

Takaisin ylös