12–15-vuotias ja median käyttö

Kun lapsi lähestyy murrosikää, median vaikutus identiteetin rakentumiseen korostuu. Elokuvien, mainosten, tv-ohjelmien ja nettisisältöjen kautta nuori peilaa itseään suhteessa maailmaan, mikä saattaa aiheuttaa aikuistumis- ja ulkonäköpaineita. Nuoren identiteettityölle itsen peilaaminen muihin on kuitenkin tärkeää, sillä se mahdollistaa maailman tarkastelun erilaisissa rooleissa. Idolit, esikuvat ja sankarit ovat tärkeitä, olivatpa he lähipiirin arjen sankareita tai julkkiksia.

Netillä ja sosiaalisella medialla on nuorille suuri merkitys etenkin ystävyyssuhteiden kannalta. Internetin yhteisöpalvelujen avulla luodaan uusia kontakteja ja ylläpidetään ystävyyssuhteita.

Vanhempien on hyvä opastaa lastaan toimimaan vastuullisesti ja fiksusti myös nettimaailmassa. Esimerkiksi henkilötietoja kannattaa luovuttaa vain harkiten ja luotettaville henkilöille. Muistuta hyvistä käytöstavoista myös netissä.

Osallistu ja ole kiinnostunut siitä, miten lapsi käyttää langattomia medialaitteita, kuten älypuhelimia. Kunnioita lapsen oikeuksia myös netissä ja näytä esimerkkiä vastuullisesta ja muita huomioivasta mediankäytöstä. Jos olet huolissasi jostain lapsen mediankäyttöön liittyvästä, ota huoli avoimesti esille ja keskustele yhdessä lapsen kanssa asiasta. Pyydä häntä näyttämään mitä netissä tapahtuu. Jos huolta herää, ethän toimi lapsen selän takana, vaan sopikaa yhdessä miten ja missä tilanteessa vanhempi voi katsoa viestejä.

Rohkaise nuorta kertomaan hänelle mahdollisesti lähetetyistä ilkeistä viesteistä tai halveksuvista kuvista vanhemmalle tai muulle luotettavalle aikuiselle. Puutu netissä tapahtuvaan kiusaamiseen. Kuuntele ja kunnioita nuoren toiveita tilanteen ratkaisemiseksi.

Tutustu nuoren käyttämiin medioihin, peleihin ja digitaalisiin palveluihin. Vanhemman ei tarvitse osata kaikkea, mitä nuori osaa. Tärkeintä on olla kiinnostunut ja keskustella asioista. Anna nuoren myös opettaa sinua ja näyttää millaisia digimaailman taitoja hänellä on.

Kysele, mitä kavereilla katsotaan ja pelataan. Sovi myös sukulaisten kanssa, millaisia pelejä ja elokuvia nuorelle saa ostaa.

Nuori saa katsoa vain ikärajamerkillä S, 7 tai 12 varustettuja televisio-ohjelmia, elokuvia ja pelata pelejä. Televisio-ohjelmien, elokuvien ja pelien ikärajat eivät ole suosituksia, vaan ilmoittavat lapsen ikätasolle haitallisesta sisällöstä.

Nuori tarvitsee edelleen vanhemman tukea ja läsnäoloa. Keskustelkaa yhdessä näkemistänne nettisisällöistä, lukemistanne lehtijutuista ja katsomistanne elokuvista ja ohjelmista. Ole kiinnostunut nuoren mielipiteistä ja kunnioita niitä. Tue nuoren kriittisiä medialukutaitoja ja pohtikaa yhdessä esimerkiksi, millaisiin tiedonlähteisiin voi luottaa.

Netissä voi helposti tutustua samoista asioista kiinnostuneisiin ihmisiin ja saada hyviä ystäviä. Muistuta nuorta, että nettituttu kannattaa kuitenkin tavata kasvotusten ensimmäisellä kertaa jollain julkisella paikalla eikä tapaamiseen kannata mennä yksin.

Tarvittaessa ohjaa mediaan kuluvaa aikaa. Nuoren netinkäyttö tai pelaaminen on liiallista, jos se alkaa hankaloittaa muuta elämää. Esimerkiksi jos yöunet jäävät liian lyhyiksi, nuori tinkii koulunkäynnistään, läksyjenteosta tai muista harrastuksistaan tai jos nuoren kaikki kaverit ovat ainoastaan nettituttuja.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät