12–15-vuotias ja median käyttö

Nuori ja digiarki

Kun lapsi lähestyy murrosikää, median vaikutus identiteetin rakentumiseen korostuu. Sosiaalisen median, pelien, kuvaohjelmien, elokuvien, mainosten ja muiden nettisisältöjen kautta nuori peilaa itseään suhteessa maailmaan, mikä saattaa aiheuttaa joillekin aikuistumis- ja ulkonäköpaineita. Nuoren identiteettityölle itsen peilaaminen muihin on kuitenkin tärkeää, sillä se mahdollistaa maailman tarkastelun erilaisissa rooleissa. Idolit, esikuvat ja sankarit ovat tärkeitä, olivatpa he lähipiirin arjen sankareita tai julkkiksia.

Vanhempien on hyvä opastaa lastaan toimimaan vastuullisesti ja fiksusti myös nettimaailmassa. Turvalliseen netinkäyttöön nuori tarvitsee konkreettisia ohjeita. Nuorta voi muistuttaa yksityisasetuksista, omien tietojen luovuttamisesta tuntemattomille tai siitä mitä saa ja kannattaa jakaa netissä. Nuorelle kannattaa puhua myös toisia huomioivista ja kunnioittavista käytöstavoista digitaalisissa ympäristöissä.

Vanhempi nuoren tukena digiarjessa

Osallistu ja ole kiinnostunut siitä, miten nuori käyttää medioita ja minkälainen mediankäyttö kiinnostaa häntä. Tutustu nuoren käyttämiin medioihin, peleihin ja digitaalisiin palveluihin. Vanhemman ei tarvitse osata kaikkea, mitä nuori osaa. Tärkeintä on olla kiinnostunut ja keskustella asioista.

Nuori tarvitsee edelleen vanhemman tukea ja läsnäoloa. Keskustelkaa yhdessä näkemistänne nettisisällöistä, lukemistanne lehtijutuista ja katsomistanne elokuvista ja ohjelmista. Ole kiinnostunut nuoren mielipiteistä ja kunnioita niitä. Tue nuoren kriittisiä medialukutaitoja ja pohtikaa yhdessä esimerkiksi, millaisiin tiedonlähteisiin voi luottaa.

Digitaalisilla ympäristöillä on nuorille suuri merkitys etenkin ystävyyssuhteiden kannalta. Sosiaalisten medioiden avulla luodaan uusia kontakteja ja ylläpidetään ystävyyssuhteita. Sosiaalisten medioiden kautta voi tutustua samoista asioista kiinnostuneisiin ihmisiin ja saada hyviä ystäviä. Muistuta nuorta, että nettituttu kannattaa kuitenkin tavata kasvotusten ensimmäisellä kertaa jollain julkisella paikalla eikä tapaamiseen kannata mennä yksin.

Sopimuksilla sujuvampaa arkea

Anna nuoren myös opettaa sinua ja näyttää millaisia digimaailman taitoja hänellä on. Kysele, mitä kavereilla katsotaan ja pelataan. Sovi myös sukulaisten kanssa, millaisia pelejä ja elokuvia nuorelle saa ostaa. Muista, että nuori saa katsoa ja pelata vain omalle iälleen sopivia elokuvia, ohjelmia ja pelejä. On hyvä tiedostaa, että televisio-ohjelmien, elokuvien ja pelien ikärajat eivät ole suosituksia, vaan ilmoittavat lapsen ikätasolle haitallisesta sisällöstä.

Rajoita tarvittaessa mediaan kuluvaa aikaa. Nuoren netinkäyttö tai pelaaminen on liiallista, jos se alkaa hankaloittaa muuta elämää. Esimerkiksi jos yöunet jäävät liian lyhyiksi, nuori tinkii koulunkäynnistään, läksyjenteosta tai muista harrastuksistaan tai jos nuoren kaikki kaverit ovat ainoastaan nettituttuja. Keskustelkaa yhdessä nuoren kanssa siitä minkälainen mediankäyttö edistää hyvinvointia ja miten mediankäytön haittoja voisi ennakoida.

Jos huoli herää

Kunnioita lapsen oikeuksia myös mediankäyttöön liittyvissä asioissa ja näytä esimerkkiä vastuullisesta ja muita huomioivasta mediankäytöstä. Jos olet huolissasi jostain lapsen mediankäyttöön liittyvästä, ota huoli avoimesti esille ja keskustele yhdessä lapsen kanssa asiasta. Pyydä häntä näyttämään mitä hänen käyttämisssään medioissa tapahtuu. Jos huolta herää, ethän toimi lapsen selän takana, vaan sopikaa yhdessä miten ja missä tilanteessa vanhempi voi katsoa viestejä.

Rohkaise nuorta kertomaan hänelle mahdollisesti lähetetyistä ilkeistä viesteistä tai halveksuvista kuvista vanhemmalle tai muulle luotettavalle aikuiselle. Puutu nopeasti netissä tapahtuvaan loukkaavaan kohteluun, kiusaamiseen ja häirintään. Kuuntele ja kunnioita nuoren toiveita tilanteen ratkaisemiseksi.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät