Siirry sisältöön

Suodata aiheen mukaan

Suodata keston mukaan

Suodata kohderyhmän mukaan

106. Hyvät ominaisuudet

Vahvistetaan itsetuntemusta ja ryhmähenkeä pohtimalla pienryhmissä jokaisen ryhmäläisen omia vahvuuksia ja ryhmän yhteisiä vahvuuksia.
Katso tehtävä

107. Elämän pelikortit

Vahvistetaan itsetuntemusta ja ryhmähenkeä vaihtelemalla ryhmäläisten kanssa ominaisuuksista kertovia kortteja. 
Katso tehtävä

111. Omakuva

Pohditaan omaa itseä ja itselle tärkeitä asioita valmiin monistepohjan avulla.
Katso tehtävä

211. Minä ryhmän ohjaajana

Mietitään itselle ominaista tyyliä ohjata ryhmää ja omia vahvuuksia ohjaajana rakentamalla oma ohjaajakollaasi.
Katso tehtävä

317. Tukioppilaan käyntikortti

Vahvistetaan itsetuntemusta pohtimalla omia vahvuuksia ja esittelemällä niitä muille.
Katso tehtävä

431. Ajatuksia netistä

Liikutaan janalla netinkäyttöön ja netissä tapahtuvaan kiusaamiseen liittyvien väittämien mukaan
Katso tehtävä

601. Tilanneanalyysi

Mielikuvaharjoituksen tavoitteena on konkretisoida jonkin tilanteen herättämiä ajatuksia ja kehollisia reaktioita ja niiden yhteyttä käyttäytymisen valintoihin.
Katso tehtävä

603. Arvokortit

Korttitehtävän tavoitteena on itselle tärkeiden asioiden kirkastaminen ja havainnollistaminen.
Katso tehtävä

609. Estepuhe

Mielikuva- ja kirjoitusharjoituksen tavoitteena on konkretisoida mielen puheen vaikutusvaltaa sekä havainnollistaa sitä, miten voimme oppia etäännyttämään itseämme siitä havainnoivan näkökulman avulla.
Katso tehtävä

614. Tietoinen kävely

Liikunnallisen tietoisuusharjoituksen tavoitteena on pysähtyä tähän hetkeen liikkeen avulla.
Katso tehtävä

703. Oma osaamisperustainen CV

Analysoidaan oikea työpaikkailmoitus ja tehdään oma osaamisperustainen CV.
Katso tehtävä

806. Minä itse kaverina

Pohditaan omia vuorovaikutustaitoja kaverilauseiden avulla.
Katso tehtävä

812. Aaltopahvikummioppilas

Tehdään kummioppilashahmot pahvista ja jutellaan, millainen on hyvä kummioppilas ja millaisia tekoja hyvä kummioppilas tekee.
Katso tehtävä
Takaisin ylös