Siirry sisältöön

Masennus nuoruusiässä

Mielialan vaihtelut kuuluvat nuoruusiän kehitykseen. Nuoren mielessä tapahtuu nopeita ja hämmentäviä muutoksia: nuori saattaa olla yhdessä hetkessä hyvällä tuulella ja seuraavassa hyvin ärtyisä. Ajoittainen alakuloisuus, surumielisyys ja ärtyneisyys ovat osa normaalia murrosikäisen tunnemaailmaa.

Syy mielialan vaihteluihin on hormonaalisissa muutoksissa ja psyykkisissä paineissa. Epävarmuuden ja turvattomuuden tunteita syntyy, kun nuori irrottautuu vanhemmista ja itsenäistyy ja keho muuttuu kovaa vauhtia. Nämä normaalit tunnereaktiot menevät kuitenkin ohi eivätkä vaikuta merkittävästi nuoren toimintakykyyn.

Jos alakulon, masennuksen ja toivottomuuden tunteet pitkittyvät – kestävät yhtäjaksoisesti yli kaksi viikkoa – ja nuoren yleinen toimintakyky heikkenee, tarvitaan ammattiapua.

Masentunut ja alakuloinen mieliala, uupumus ja kyvyttömyys mielenkiinnon tai mielihyvän tuntemuksiin ovat keskeisiä nuoren masennuksen oireita. Mielialan lasku voi näyttäytyä itkuisuutena, pitkäkestoisena masentuneena mielialana ja erityisesti nuorilla aiemmasta poikkeavana jatkuvana ärtyisyytenä, kireytenä ja vihaisuutena. Kyvyttömyys tuntea mielihyvää ilmenee esimerkiksi apatiana ja kyllästyneenä olotilana.

Nuori voi hylätä aiemmin tärkeänä pitämänsä asiat kuten harrastukset. Koulunkäynnin ja keskittymiskyvyn vaikeudet, oman hygienian, vaatetuksen ja terveydenhoidon laiminlyönti, muutokset ruokahalussa, unihäiriöt, psykomotorinen kiihtyneisyys tai hidastuminen, arvottomuuden-, toivottomuuden-, riittämättömyyden-, vajavuuden- ja syyllisyydentunteet, kuoleman toiveet ja itsetuhokäyttäytyminen ovat myös merkkejä masennuksesta.

Nuori voi käyttäytyä täysin välinpitämättömästi. Masentunut vetäytyy usein ikätovereidensa seurasta ja eristäytyy ja passivoituu. Mieliala ei juuri vaihtele eivätkä ulkoiset tekijät vaikuta siihen. Nuori voi yrittää viestittää pahaa oloaan itsetuhoisella käyttäytymisellä, kuten viiltelyllä, toistuvalla humalahakuisella alkoholinkäytöllä tai riskikäyttäytymisellä liikenteessä.

Masennus luokitellaan lieväksi, keskivaikeaksi tai vaikeaksi sen mukaan, kuinka moni oireista täyttyy. Mitä useampi oire nuorella on, sen vakavammasta asiasta on kysymys. Yksittäinen oire ei vielä täytä masennuksen kriteerejä, mutta oire voi silti olla vakava ja siihen on puututtava. Jos nuori esimerkiksi viiltelee tai vahingoittaa muuten itseään, tulee ottaa heti yhteyttä ammattiauttajaan – samoin, jos nuori itse pyytää apua.

Aiheeseen liittyvät

Tukea vanhemmalle

Takaisin ylös