Vanhempi juo liikaa

Noin joka viides lapsi kokee vanhemman alkoholinkäytön haittaavan elämäänsä. Millainen alkoholinkäyttö olisi haitatonta lapsen ja nuoren näkökulmasta? Siihen ei ole yksiselitteistä vastausta.  Lapset saattavat kärsiä myös ns. kohtuukäytöstä. Alkoholin aiheuttamat haitat eivät liity pelkästään suurkuluttajiin.

Humalainen vanhempi pienen lapsen silmin

Pieni lapsi tarvitsee saman aikuisen ennakoitavissa olevaa ja säännönmukaista hoivaa päivästä toiseen. Aikuisen mielestä harmiton kohtuukäyttö voi lapsen silmin olla hämmentävää tai pelottavaa. Miksi äiti tai isä haisee oudolta tai puhuu tai käyttäytyy omituisesti? Miksi hän ottaa syliin kovakouraisesti?

Lapsi tarvitsee aina turvallisen, selvän hoitajan. Jos molemmat vanhemmat haluavat nauttia alkoholia, lapselle tulisi järjestää kotiin hoitaja tai hoitopaikka toisaalta.

Juominen vaikuttaa vanhemman ja lapsen suhteeseen

Vanhemman tulisi miettiä, miltä lapsesta tuntuu nähdä vanhempansa humalassa. Lapsi ei voi lähteä pois ahdistavasta tilanteesta. Hänellä ei aina ole sanoja kertoa peloistaan. Hän voi silti tuntea turvattomuutta, pelkoa ja vihaa. Tunteet voivat näkyä fyysisinä oireina, kuten pää- ja vatsakipuina, jopa masennuksena.

Vanhemman alkoholinkäyttö aiheuttaa usein perheen sisällä riitoja, joita lapsi voi joutua todistamaan. Hän saattaa itsekin joutua moittimisen kohteeksi ihan pienestä. Alkoholi altistaa aikuista myös väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Väistämättä tämä vaikuttaa lapsen ja vanhemman suhteeseen. Kannattaa miettiä, mitä hyvää suhteelle koituisi siitä, jos vanhempi ei käyttäisi alkoholia?

Täytyykö lapsen olla varuillaan vanhempien alkoholin käytöstä?

Lapsi elää jatkuvassa valmiustilassa, jos perheessä käytetään runsaasti alkoholia. Vanhemman mielentilaa ja toimintaa on vaikea ennustaa. Lapsen on vaikea luottaa aikuiseen, joka on saattanut jo monesti pettää lupauksensa.

Vanhemman alkoholiongelma vaikuttaa lapsen elämään monin tavoin. Jos hän ei saa vanhempien meluamisen takia nukkua riittävästi tai keskittyä koulutehtäviin, koulunkäyntiin voi tulla vaikeuksia.  Lapsi ei ehkä myöskään halua tuoda kavereitaan kotiin, jos riskinä on, että kotona on humalainen vanhempi.

Päihdeongelmasta ei pidä vaieta

Päihdeongelmasta ei pitäisi vaieta perheen sisällä. Asiasta puhuminen on tärkeää ja jokaisen perheenjäsenen mielipiteillä on merkitystä. Kun vanhempi lähtee ryyppyreissulle, kotoa poissaolon syyn kaunistelusta tai naamioimisesta on tuskin hyötyä. Muut perheenjäsenet ovat todennäköisesti jo oppineet aavistamaan mistä on kyse. Kun asiasta voi puhua avoimesti, kukaan ei ole tuntojensa kanssa yksin. Jos tilannetta ei onnistuta helpottamaan yhdessä keskustellen ja sopien, perheen kannattaa hakea apua.

Millaisen alkoholin käytön mallin lapsi saa?

Aikuisen kannattaa tutkia omaa alkoholin käyttöään siitäkin näkökulmasta, että aikuinen on aina malli. Lapset ja nuoret omaksuvat suhtautumisen alkoholiin ja sen käyttötottumukset omasta lähipiiristään.

  • Kuinka usein alkoholia käytetään arkisin erilaisissa pienissä tilanteissa? Vaikka vähänkin?
  • Miten alkoholi on vaikuttanut perheen juhliin? Liittyykö alkoholi joka jouluun ja juhannukseen?
  • Onko alkoholi muuttanut kodin rooleja, esimerkiksi vanhempien yhteistyötä kodinhoidossa, lasten kasvatuksessa ja rahankäytössä?
  • Unohtuuko juomisen takia päivittäisiä rutiineja, kuten lapsen iltapala, peseytyminen tai läksyjen tarkistaminen?
  • Onko juominen vaikuttanut perheen sosiaaliseen elämään?
  • Uskaltaako lapsi tuoda kavereitaan kotiin, vai pitääkö hänen jännittää, onko vanhempi humalassa?
  • Tunteeko joku perheessä häpeää tilanteesta?
  • Saako lapsi käsityksen, että alkoholi kuuluu aina asiaan, kun aikuinen on väsynyt tai stressaantunut, tai haluaa rentoutua?

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvät