Tulevaisuustaidot

Lapsiin kannattaa investoida. Mielikuvitus ja leikki lisäävät luovuutta ja hyvinvointia myös tulevaisuudessa. On tärkeää tukea lasten luottamusta omaan ja yhteiseen tulevaisuuteen.

Minkälaista tulevaisuutta haluamme tehdä ja mihin tulevaisuuslukutaitoa tarvitaan? Lasten tulevaisuuden luottamuksen vahvistaminen on tärkeää tässä ajassa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton 100-vuotishankkeena suunnitelluissa Aikaseikkailu-kerhoissa tuetaan koulun maksutonta harrastustoimintaa ja Aikaseikkailu-leireillä järjestetään toimintaa koulujen lomakausille.

Aiheeseen liittyvät