Siirry sisältöön

Ideoita kauden päätökseen

Yhtä tärkeää kuin ryhmän turvallinen aloitus, on myös sen ohjattu päättäminen. Kuluneen kauden kokemukset ja keskeneräiset asiat on käytävä loppuun, jotta ryhmän jäsenet voivat siirtyä hyvillä mielin eteenpäin, jatkaa entistä vahvempana joukkueena tai siirtyä uusiin ryhmiin.

Toimintakauden päättyminen on tärkeä tarkistuspiste  ryhmän toiminnan ja ilmapiirin tarkasteluun. Ryhmän jäsenille kauden päätös voi merkitä eri asioita: toiselle kauden päättymiseen liittyy voimakasta haikeutta, jollekin muulle taas kiitollisuutta ja iloa. Joukkueen ilmapiirissä on voinut kauden aikana esiintyä asioita, joista olisi hyvä yhteisesti puhua ääneen. Kuluneen kauden kokemuksia on hyvä käydä ohjatusti läpi.

Mennyttä kautta voi tarkastella yhdessä pelaajien kanssa monin eri tavoin. Se voi tapahtua keskustelemalla, muistelemalla mukana olleita, huomioimalla ja kiittämällä kauden jälkeen pois lähteviä, valitsemalla yhteisesti huippuhetkiä, nostamalla esiin erilaisia ryhmän tapahtumia ja koko kauden elinkaarta.

Tarinaviiva

Tehtävä: Piirretään yhdessä kauden tapahtumia, huippukohtia ja haasteita mieleen palauttava aikajana kuluneesta toimintakaudesta.

Tarvikkeet: Valkotaulu tai useita fläppipapereita, tusseja sekä post-it lappuja

Ohjeistus:

Piirretään valkotaululle tai useasta fläppipaperista tehdylle suurelle paperille jana, joka kuvaa kulunutta pelikautta. Valmentaja voi merkata janalle joitakin keskeisiä kauden tapahtumia, esimerkiksi sarjapelien alkamista ja päättymistä sekä turnauksia ja pelimatkoja, merkkipaaluiksi.

Joukkue jaetaan satunnaisesti 4-5 pelaajan pienryhmiin. Jokainen pienryhmä saa kolmea eri väriä olevia post-it -lappuja, kutakin 10 kappaletta. Yksi väri kuvaa onnistumisia, toiset haastavia tai kurjia tilanteita ja kolmannet neutraaleja asioita. Pelaajat kirjoittelevat pienryhmissä kauden tapahtumista mieleen tulleita asioita post-it lapuille, samalla arvioiden niitä yhteisesti. Tavoitteena on tunnistaa kauden varrelta 10 myönteistä asiaa, 10 haastetta ja 10 neutraaliksi koettua, kuitenkin mieleen jäänyttä asiaa. Kannusta pelaajia miettimään mahdollisimman pieniä asioita ja yksityiskohtia. Lapuille ei merkitä yksittäisten pelaajien onnistumisia tai epäonnistumisia, vaan keskitytään nimenomaan joukkueen toiminnan arviointiin.

Tapahtumien kirjoittamisen jälkeen jokainen pienryhmä käy yksitellen laittamassa omat lappunsa aikajanalle ja esittelee ne samalla muille. Lopuksi tarkastellaan yhteisesti, millainen aikajana joukkueen kaudesta syntyi, millaisia onnistumisia pienryhmissä tunnistettiin ja mitkä asiat koettiin haasteina. Aikajanasta voi ottaa kuvan ja hyödyntää tunnistettuja onnistumisia ja haasteita seuraavan kauden tavoitteita määriteltäessä.

Huom! Valmentajat voivat myös samalla kirjoitella omia havaintojaan post-it -lapuille ja ne voidaan lisätä aikajanalle pelaajien keräämien palautteiden joukkoon. Pelaajista on mukava nähdä, millaiset asiat valmennus nostaa esiin kauden varrelta.

 

Lauseenalut

Tehtävä: Pohditaan kulunutta kautta kirjoittamalla itsenäisesti kaudesta kuvaus hyödyntäen valmiita lauseenalkuja.

Tarvikkeet: Jokaiselle osallistujalle kynä ja paperi

Ohjeistus:

Jokainen osallistuja saa palan paperia, johon on tarkoitus kirjoittaa ajatuksia kuluneesta kaudesta. Kirjoittamista helpottamaan valmentaja/ryhmän ohjaaja kirjoittaa fläpille tai taululle valmiiksi seuraavat lauseen alut:

  • Mielestäni kulunut kausi oli joukkueeltamme…
  • Parhaiten mieleeni on jäänyt…
  • Mielestäni joukkueessamme on parasta se, että…
  • Erityisen ylpeä olen siitä, että…
  • Joukkueemme on kehittynyt eniten…
  • Meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että…
  • Haluaisin, että meidän joukkueessa emme koskaan…
  • Ensi vuonna…

Harjoitus puretaan niin, että jokainen pelaaja saa lukea ääneen ne kohdat, jotka haluaa jakaa kaikille. Erityisen tärkeä on käydä yhteisesti läpi  niitä asioita, jotka nähdään vahvuutena ja toisaalta nostaa esiin asioita, jotka nähdään kehittymiskohteina. Lopuksi valmentaja tai ryhmän ohjaaja voi kerätä palautelaput osallistujilta palautteen kokoamista varten.

Huom! Mikäli kirjoittaminen tuntuu hankalalta joistakin ryhmän jäsenistä, harjoituksen voi tehdä myös niin, että muuttaa lauseenalut haastattelukysymyksiksi ja pelaajat voivat haastatella pareittain toisiaan. Valmentaja kertoo aina kysymyksen ja jokaisen kysymyksen jälkeen vaihdetaan paria.

 

Arviointikäsi

Tehtävä: Kerätään palautetta kirjallisesti eri näkökulmista.

Tarvikkeet: Paperi ja kynä jokaiselle osallistujalle

Ohjeistus:

Aluksi kaikki piirtävät oman kämmenensä kuvan paperille. Tämän jälkeen valmentaja kertoo, että jokainen sormi kuvaa erilaista arviointinäkökulmaa. Valmentaja  kertoo näkökulman ja osallistujat kirjoittavat jokaiseen sormeen jonkin omasta näkökulmastaan siihen liittyvän asian.

1. Peukalo – jotain, mille haluat antaa myönteistä palautetta kuluneesta kaudesta ja joukkueen toiminnasta, jotain, mita haluat ”peukuttaa”

2. Etusormi – jotain, jota haluat erityisesti osoittaa tai korostaa, mikä on jäänyt mieleesi kaudesta

3. Keskisormi – tiedämme kaikki, kansainvälinen sormimerkki, jotain mitä haluat moittia tai mistä haluat antaa negatiivista palautetta

4. Nimetön – jotain, mihin voit sitoutua, mikä joukkueen toiminnassa on mielestäsi toimivaa ja arvokasta

5. Pikkurilli – jokin pieni yksityiskohta, jonka haluat muistaa kuluneesta kaudesta

Lopuksi käydään yhteisesti läpi, millaisia asioita eri pelaajien kämmenistä löytyy.

 

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös