Siirry sisältöön

Mentalisaatioon perustuvat vanhempainryhmät vahvistavat lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta

  • 98 % ryhmäläisistä suosittelee ryhmää samassa elämäntilanteessa eläville perheille.
  • Tutkimus osoittaa vanhempien hyötyneen ryhmään osallistumisesta, vanhemmat mm. ymmärsivät paremmin lastaan ryhmään osallistumisen jälkeen (Sourander ym., 2021).
  • Vanhemmat kokivat, että ryhmän jälkeen heidän kärsivällisyytensä on kasvanut, itseluottamus vanhempana lisääntynyt ja arki helpottunut.
  • Terveydenhoitajat, perhetyöntekijät, psykologit ja muut ryhmiä ohjanneet ammattilaiset raportoivat mallien tukevan perheiden vuorovaikutusta ja helpottavan heidän arkeaan.
  • 94 % osallistuneista ammattilaisista arvioi koulutuksen erityisen hyödylliseksi omalle työlleen ja ammattitaidolleen.
  • Ammattilaisten mentalisaatioon perustuva työote ja ryhmänohjaustaidot vahvistuivat tilastollisesti merkittävästi koulutuksen aikana (Heikkilä, ym., 2021).

Infograafi mentalisaatioperustaisista vanhempainryhmistä. Sama tieto löytyy sivulta kirjoitettuna.

Jo yli kymmenen vuoden ajan on Suomessa toteutettu tuloksellisesti mentalisaatioon perustuvia Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä -ryhmiä sekä ennaltaehkäisevästi että kohdennetusti perheille, joilla on erityisen tuen tarpeita. Ryhmiä on toteutettu eri puolilla Suomea, yli 90 kunnassa. Ryhmiin on osallistunut satoja isejä ja äitejä ja palautteen antaneista 98 % suosittelee ryhmää samassa elämäntilanteessa eläville perheille. Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmä on suunnattu vauvaperheille ja Lapsi mielessä -ryhmä taapero- ja leikki-ikäisten lasten vanhemmille.

Professori, lasten psykoterapeutti Mirjam Kalland näkee tutkimusten perusteella, että:

Vanhemmuuden tuelle on erittäin vahva tarve. Lukuisat tutkimukset vahvistavat mentalisaation merkitystä vanhemmuudelle ja mentalisaatioon perustuvien interventioiden vaikuttavuutta. Suomalaisista ryhmämalleista on jo yli kymmenen vuoden vahva näyttö käytännössä toimivina vanhemmuuden tuen muotoina ja tutkimuskin sitä vahvistaa.

Ryhmiä ohjanneet ammattilaiset, kuten terveydenhoitajat, perhetyöntekijät ja psykologit, raportoivat mallien tukevan perheiden vuorovaikutusta ja helpottavan heidän arkeaan. Myös tutkimusnäyttö vahvistaa vanhempien hyötyneen Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmään osallistumisesta (Sourander ym., 2021). Ryhmämuotoinen tuki on kustannustehokas tapa tukea perheitä, ja tutkimukset osoittavat vanhempien saaman sosiaalisen tuen tukevan myös lapsen kehitystä. Ryhmänohjaajakoulutukseen osallistuneista ammattilaisista 94 % kokee koulutuksen erittäin hyödylliseksi. Koulutuksessa omaksuttua työotetta ammattilaiset hyödyntävät jokapäiväisessä työssään perheiden parissa, myös ryhmän ohjaamisen ulkopuolella.

Tämä ryhmämallihan toimii! Olen soveltanut koulutuksen antia myös tiimityötaitoihin ja tapaan tehdä asiakastyötä. Olen rohkeasti omaksunut tämän omaksi lähestymistavaksi työssäni.

Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä -ryhmämallien keskeinen tavoite on tukea vanhemman mentalisaatiokykyä. Mentalisaatiokyvyllä tarkoitetaan vanhemman kykyä tunnistaa lapsen ajatuksia, tunteita, tarpeita ja vastata niihin sekä tunnistaa oman toimintansa vaikutus lapseen. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa vanhempaa toimimaan lapsen hyvinvointia tukevalla tavalla ja vähentää kaltoinkohtelun riskiä lapsen kaikissa ikävaiheissa. Vahva kansainvälinen tutkimusnäyttö osoittaa, että vanhemman riittävän hyvä mentalisaatiokyky on keskeinen tekijä lapsen myönteisen kehityksen ja turvallisen lapsi-vanhempi-suhteen kannalta.

Vanhemman mentalisaatiokyky on haavoittuvainen erityisesti kuormittavissa elämäntilanteissa. Osalla vanhemmista oma perhetausta ei ole tarjonnut riittävää hoivaa ja huolenpitoa, minkä vuoksi lapsen avuttomuus, itku tai uhma saa vanhemman helposti kiukun valtaan. Vanhemman mentalisaatiokykyä on kuitenkin mahdollista vahvistaa – ja tähän koulutus tarjoaa mahdollisuuden.

Ennen ryhmää kiukustuin herkemmin lapsen itkuisuudesta, nyt osaan rauhoittua paremmin ja pinna on kasvanut.

MLL:n ryhmänohjaajakoulutukseen osallistuneiden ammattilaisten mentalisaatioon perustuva työote ja ryhmänohjaustaidot vahvistuivat tilastollisesti merkitsevästi (Heikkilä ym., 2021) koulutuksen aikana. Ammattilaiset mm. auttoivat vanhempia enemmän säätelemään heidän vaikeita tunteita ja stressiä. Koulutukseen osallistuneet ammattilaiset raportoivat saaneensa koulutuksesta vahvistusta työotteelle, jolla tukea vanhemman ja lapsen myönteistä vuorovaikutusta kaikessa asiakastyössä.

Olen soveltanut koulutuksen antia tiimityötaitoihin ja tapaan tehdä asiakastyötä. Ilolla ja ylpeydellä olen myös rohkeasti omaksunut tämän omaksi lähestymistavaksi työssäni.

Johanna Sourander, erityisasiantuntija
johanna.sourander@mll.fi
p. 050 4756 537

Anna-Maija Okker, asiantuntija
anna-maija.okker@mll.fi
p. 050 9191 429

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Ota yhteyttä

Johanna Sourander

erityisasiantuntija

johanna.sourander(at)mll.fi
050 4756 537

Takaisin ylös