Mentalisaatioon perustuvat koulutukset

MLL kouluttaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia kunnissa ja järjestöissä mentalisaatioon perustuvien Vahvuutta vanhemmuuteen vauvaperhe- ja Lapsi mielessä -vanhempainryhmien ohjaajiksi. Koulutuksessa perehdytään mentalisaatioteoriaan ja Vahvuutta vanhemmuuteen – ja Lapsi mielessä -ryhmämalleihin. Lisäksi koulutuksessa perehdytään vanhemmuuden tukemiseen, ryhmän ohjaamiseen sekä mentalisaatioon perustuvaan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa ja omassa työssä. Koulutuskokonaisuus sisältää perusjakson, perheryhmän ohjauksen sekä syventävät koulutuspäivät perhe- tai vanhempainryhmäohjauksen aikana.

Aiheeseen liittyvät