Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä -ohjaajien jatkokoulutus

MLL:n keskusjärjestö toteuttaa yhteistyössä MLL:n piirien kanssa Vahvuutta vanhemmuuteen – ja Lapsi mielessä -ohjaajille jatkokoulutuspäiviä. Päivät on suunnattu ennaltaehkäisevästi kaikkien perheiden sekä erityistä tukea tarvitsevien perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille.

Päivissä jaetaan ryhmänohjaajakokemuksia ja syvennetään mentalisaatioon perustuvaa työotetta sekä ryhmänohjaajaosaamista.

Jatkokoulutuspäivät ovat ohjaajille maksuttomia ja niitä järjestetään vuosittain eri puolilla Suomea.

Tänä vuonna järjestämme koulutetuille Vv- ja Lm-ohjaajille neljä puolen päivän mittaista jatkokoulutusta verkossa. Voit valita sopivan ajankohdan kevään tai syksyn jatkokoulutuspäivistä. Päivissä on kaksi eri sisältöä, kevään päivissä on sama sisältöja syksyn päivissä sama.

Kaikkien jatkokoulutuspäivien ilmoittautuminen on avattu .Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kutakin jatkokoulutuspäivää.

Jokaiseen koulutuspäivään mahtuu 100 osallistujaa, ilmoittadu max. kahteen koulutuspäivään.

Kevään jatkokoulutuspäivät:

Molemmissa päivissä on sama sisältö, mutta 7.5. koulutuspäivässä Leea Mattilan luento on tallenteen muodossa.

8.4.2021 klo 12-15, ilmoittaudu viimeistään 1.4.21

7.5.2021 klo 9-12, ilmoittaudu viimeistään 30.4.21

  • Psykologi, Theraplay-vuorovaikutusterapeutti Leea Mattila luennoi aiheesta Tunnesäätely kehityskaaressa: mentalisaation merkitys.
  • Käsitellään MLL:n suunnittelijan Eeva Oksasen johdolla teemaa vanhempainryhmätoiminta ja mentalisaatiotyöskentely vanhempien kanssa pandemian aikana
  • MLL:n erityssuunnittelija, väitöskirjatutkija Johanna Sourander avaa helmikuussa 2021 julkaistuja tutkimustuloksia Vv-perheryhmään osallistuneiden isien ja äitien kokemista hyödyistä ja mentalisaation heijastumisesta vanhempien kokemissa hyödyissä

Syksyn jatkokoulutuspäivät:

1.9.2021 klo 9-12.15, ilmoittaudu viimeistään 25.8.21

15.10.2021 klo 9-12.15, ilmoittaudu viimeistään 8.10.21

  • Psykologian tohtori, psykoterapeutti Saara Salo luennoi aiheesta Mentaliaatio ja parisuhde käsitellään mentalisaatiota aikuisten välisessä kiintymyssuhteessa, parisuhteessa. Mikä merkitys on kumppanin mielen ymmärtämisellä, mitä riskejä parisuhteen mentalisaatiolla on omassa kiintymyshistoriassa.
  • Lisäksi pohditaan ja esitellään tutkimustuloksia parisuhteen merkityksestä vanhemmuuden mentalisaatiokyvyn näkökulmasta.
    MLL:n erityissuunnittelija, väitöskirjatutkija Johanna Sourander johdattelee teemaan vanhemmuudessa koettu stressi ja sosiaalisen tuen merkitys

Ladattavat materiaalit

Kutsu Vv- ja Lm-ohjaajien jatkokoulutuspäivään

Aiheeseen liittyvät

Ota yhteyttä

Johanna Sourander

erityissuunnittelija

Johanna.sourander(at)mll.fi
050 4756 537