Siirry sisältöön

Lasten kohtaaminen palveluissa

Lapsen tai nuoren on usein vaikea kertoa huolistaan viranomaisille, koska hän ei luota ammattilaisten apuun. Lapsiystävällisen kohtaamisen listaan on koottu asioita lapsen ja nuoren huomioimiseksi julkisissa palveluissa, esimerkiksi kouluissa, lastensuojelussa, turvapaikkapuhuttelussa ja vastaavissa.

Lasten ja nuorten puhelimessa otetaan vuosittain vastaan yli 30 000 yhteydenottoa eri-ikäisiltä lapsilta ja nuorilta. Yhteydenotot tilastoidaan ja niistä kerätään laadullista tietoa.

Vakavimmissa viesteissä nuoret sivuavat monesti kohtaamisistaan eri alojen ammattilaisten kanssa, joihin heidän on vaikea luottaa.

Suurin yksittäinen syy luottamuspulaan on se, etteivät nuoret tiedä, minkälaiset vaitiolovelvollisuudet ammattilaisia koskevat. Luottamuspulan vuoksi suuri osa asioista, joihin nuoret tukea tarvitsisivat, jää jakamatta.

Nuoret eivät ymmärrä ammattilaisten työnkuvia tai rooleja, eivätkä he tiedä, mitä ammattilaiset voivat heidän hyväkseen tehdä. Tämän vuoksi monet eivät usko ammattilaisten kykyyn auttaa.

Tilanteet ja tapaamiset koetaan usein epämukaviksi, etäisiksi ja kiireisiksi. Aikaa tapaamiseen on liian vähän, ja usein nuorelta puuttuvat sanat kertoa omista kokemuksistaan ja tunteistaan. Moni kokee, että kasvotusten on vaikea jakaa omia asioitaan.

Kun lapsi tai nuori käyttää julkisia palveluja, kysymys on inhimillisestä kohtaamisesta. Palveluja toteuttavilla henkilöillä tulee olla valmiudet huolehtia lapsen oikeuksien toteutumisesta käytännön työssä niin neuvolassa, päivähoidossa ja koulussa kuin sairaaloissa, lastensuojelussa ja tuomioistuimissa.

Lapsen kohtaaminen on rakennettava lasten maailmaa ja kehitystä ymmärtäen ja kunnioittaen. Lapsen yksilölliset valmiudet on otettava huomioon ja hänelle on mahdollistettava tavat kertoa itseään koskevista asioista ikään sopivalla tavalla. Kohtaamiseen täytyy varata aikaa ja luottamusta aikuiseen on rakennettava kiireettömästi, lämmöllä ja pakotta.

Lapsiystävällisen kohtaamisen tarkistuslista on MLL:n ja lapsiasiavaltuutetun toimiston yhdessä tuottama työkalu eri ammattilaisten käyttöön. Listaan on konkretisoitu asioita, jotka on huomioitava silloin, kun asiakkaana on lapsi tai nuori. Tutustu listaan alta.

Ladattavat aineistot

Takaisin ylös