Mediakasvatus MLL:ssa

Lapset ja nuoret elävät ja kasvavat median parissa ja digitaalisten ympäristöissä. Mediakulttuuri ja digitaaliset ympäristöt tarjoavat kasvuun moninaisia aineksia, mutta vähäisesti suuntaviivoja siihen, millaiset valinnat ja taidot tukevat hyvinvointia, edistävät yhteiskunnallista osallisuutta ja kehittävät eettistä asennetta toisia kohtaan. Siksi tarvitaan mediakasvatusta, jolla tuetaan lasten ja nuorten mediataitoja.

Tälle sivulle on koottu MLL:n sivuilta löytyviä mediakasvatusaineistoja eri kohderyhmille, kuten

  • materiaaleja, oppaita ja tehtäväideoita kouluille ja ammattilaisille
  • vinkkejä ja tietoa eri-ikäisten lasten vanhemmille MLL:n Vanhempainnetistä
  • asiaa nuorten mediataitojen harjoitteluun MLL:n Nuortennetistä.

Mediakasvatuskoulutukset

MLL:n nuorisotyön kouluttajat toteuttavat mediakasvatuksen oppitunteja ja vanhempainiltoja eri puolilla Suomea.

Tilaa kouluttaja

Ruutujen lumo -uutiskirje

Ruutujen lumo -uutiskirje on MLL:n mediakasvatuksen uutiskirje hyvinvoinnin teemoista digiarjessa. Uutiskirjeessä jaetaan artikkeleita, asiantuntijavideoita sekä hyviä käytäntöjä tasapainoiseen digiarkeen.

Tilaa uutiskirje

Lasten, nuorten ja aikuisten mediataitojen kehittymiseen tähtäävää mediakasvatusta toteutetaan MLL:ssa osana FISIC-hanketta.

Your organization agrees that if Grant Funds are used to create intellectual property, your organization will place (a) any such code or such other inventions under the Apache 2.0 license (https://opensource.org/licenses/Apache-2.0), and (b) any other such intellectual property (e.g. creative works that are not code, or patentable) under the CC-BY 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) within three (3) months from the date of creation.  Such intellectual property will be made freely available and searchable by major internet search engines.

Ladattavat materiaalit

Oppaita ja esitteitä

Aiheeseen liittyvät

Blogitekstejä

Artikkeleja