Mediakasvatus MLL:ssa

Lapset ja nuoret elävät ja kasvavat median parissa ja digitaalisten ympäristöissä. Mediakulttuuri ja digitaaliset ympäristöt tarjoavat kasvuun moninaisia aineksia, mutta vähäisesti suuntaviivoja siihen, millaiset valinnat ja taidot tukevat hyvinvointia, edistävät yhteiskunnallista osallisuutta ja kehittävät eettistä asennetta toisia kohtaan. Siksi tarvitaan mediakasvatusta, jolla tuetaan lasten ja nuorten mediataitoja.

Tälle sivulle on koottu MLL:n sivuilta löytyviä mediakasvatusaineistoja eri kohderyhmille, kuten

  • materiaaleja, oppaita ja tehtäväideoita kouluille ja ammattilaisille
  • vinkkejä ja tietoa eri-ikäisten lasten vanhemmille MLL:n Vanhempainnetistä
  • asiaa nuorten mediataitojen harjoitteluun MLL:n Nuortennetistä.

Mediakasvatuskoulutukset

MLL:n nuorisotyön kouluttajat toteuttavat mediakasvatuksen oppitunteja ja vanhempainiltoja eri puolilla Suomea.

Tilaa kouluttaja

Ruutujen lumo -uutiskirje

Ruutujen lumo -uutiskirje on MLL:n mediakasvatuksen uutiskirje hyvinvoinnin teemoista digiarjessa. Uutiskirjeessä jaetaan artikkeleita, asiantuntijavideoita sekä hyviä käytäntöjä tasapainoiseen digiarkeen.

Tilaa uutiskirje

Lasten, nuorten ja aikuisten mediataitojen kehittymiseen tähtäävää mediakasvatusta toteutetaan MLL:ssa osana FISIC-hanketta.

Ladattavat materiaalit

Oppaita ja esitteitä

Aiheeseen liittyvät

Blogitekstejä

Artikkeleja