Siirry sisältöön

Ideoita palautteen antamiseen joukkueessa

Ryhmän toiminnan tukemiseen kuuluu myös palautteen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelu. Oma joukkue on nuorille tärkeä vertaisryhmä. Valmentajan tai ryhmän ohjaajan tehtävä on huolehtia, että ryhmäläiset saavat sekä myönteistä että rakentavaa palautetta toisilta ryhmäläisiltä ja ohjaajalta. Mitä vanhemmaksi lapset tulevat, sen enemmän he peilaavat omaa toimintaansa suhteessa vertaisiinsa. Erityisesti nuorelle muilta nuorilta saatava palaute on erittäin tärkeää. Palautteen avulla hahmotellaan kuvaa omasta itsestä sekä siitä, miten muiden kanssa toimitaan.

Ohjatulla palautteen antamisella voidaan joukkueeseen synnyttää sellaista toimintakulttuuria, jossa toisen onnistumisia huomioidaan ja niistä osataan iloita yhdessä. Palautteen antamista ja vastaanottamista voidaan tietoisesti harjoitella.

Ennen palautteen antamiseen keskittyviä harjoituksia on hyvä käydä ryhmän kanssa läpi yhteiset pelisäännöt:

 1. Kaikkia kohdellaan tasapuolisesti, jotta voidaan varmistaa, että ilmapiiri pysyy luottamuksellisena.
 2. Ainoastaan rakentava palaute auttaa toista kehittymään.
 3. Palautteessa keskitytään käyttäytymiseen ja toimintaan, ei henkilöön.

 

Pelipaidat

Tehtävä: Kirjoitetaan jokaiselle joukkueen tai ryhmän jäsenelle positiivista palautetta pelipaitaan, joka jää muistoksi.

Tarvikkeet: Kyniä ja paperia tai kartonkia

Ohjeistus:

Aluksi pohditaan yhteisesti, millainen palaute on jokaisesta mukavaa ja rohkaisee yrittämään. Millaisiin asioihin palautteessa kannattaa keskittyä, kun tavoitteena on innostaa toista yrittämään parhaansa ja olemaan hyvä joukkuekaveri?

Jokainen osallistuja leikkaa piirtää paperille ääriviivat pelipaitaan. Paitaan kirjoitetaan oma nimi ja pelinumero. Paidat jätetään pöydille ja osallistujat kiertävät tilassa kirjoittamassa kaikkien joukkuekavereiden pelipaitaan jotain positiivista tästä joukkueen jäsenestä.

Lopuksi käydään yhteinen kierros, jossa jokainen saa kertoa muutaman saamistaan mukavista palautteista koko ryhmälle.

Huom! Valmennus, joukkueenjohto ja huoltajatkin voivat tehdä omat paitansa, jotta pelaajat pääsevät antamaan palautetta myös heille.

 

Positiivinen juoru

Tehtävä: Harjoitellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta puhumalla jokaisesta ryhmän jäsenestä selän takana hyvää.

Ohjeistus:

Jaa joukkue satunnaisesti 4-5 henkilön pienryhmiin. Pienryhmät asettuvat ringin muotoon. Vuorotellen yksi ryhmäläisistä kääntyy selin rinkiin päin ja astuu askeleen pois päin.

Muut ryhmäläiset keskustelevat minuutin ajan aiheesta ”mitä vahvuuksia, taitoja ja hyviä puolia selin kääntyneellä henkilöllä on”. Palautteen kohteena oleva henkilö kuuntelee palautetta, mutta ei saa kommentoida siihen. Sama toteutetaan jokaisen ryhmäläisen kohdalla vuorollaan.

Harjoitus puretaan jakamalla kokemuksia yhteisesti. Miltä tuntui kuunnella muiden puhuvan hyvää itsestä?

Laita käsi olkapäälle

Tehtävä: Tunnistaa erilaisia ryhmäläisten vahvuuksia valitsemalla joukosta se, johon ohjaajan antama väittämä sopii.

Ohjeistus:

Osallistujat seisovat tilassa. Ohjaaja tai valmentaja kertoo erilaisia väittämiä, ja osallistujien tehtävänä on laittaa käsi sen henkilön olkapäälle, johon väittämä sopii. Jokaisen väittämän jälkeen pysähdytään hetkeksi ja kysytään, millä perusteella ryhmäläiset ovat tehneet valinnan.

Väittämät voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:
Laita käsi sen olkapäälle…

 • keneltä pyytäisit lainaksi puuttuvaa säärisuojaa/sukkateippiä tms.
 • kuka huolehtii yhteisistä tavaroista
 • kuka kuuntelee aina keskittyneesti
 • kuka osaa nostaa tunnelmaa
 • kuka on hyvää seuraa bussimatkalla
 • kuka osaa tarpeen tullen olla myös hiljaa
 • kenen kanssa ryöstäisit pankin
 • keneltä kysyisit neuvoa koulutehtävissä
 • kenen antaisit valita musiikin pukukoppiin
 • kuka osaa parhaiten kertoa tilastot otteluista
 • jne…

Huom! Tämä harjoitus vaatii ryhmän tuntemista. Pyri ideoimaan väittämät sellaiseksi, että ne tuovat esiin mahdollisimman erilaisia puolia ryhmän jäsenistä, jotta kaikki tulisivat ainakin kerran valituksi.

 

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös