Turvallinen ja viihtyisä harrastusryhmä

Lapsen ja nuoren motivaatioon harrastaa liittyy voimakkaasti sosiaalisia tavoitteita. Joukkueen tai harjoitusryhmän ilmapiirillä on suuri merkitys siihen, miten mukavaksi harrastaminen koetaan ja miten vahvasti harrastukseen sitoudutaan.

Kun lapsilta ja nuorilta kysyy, mikä harrastuksessa on tärkeintä, saa usein vastaukseksi hyvät kaverit ja mukava joukkuehenki. Mistä hyvä joukkuehenki sitten syntyy? Miksi jossain ryhmässä on hyvä ilmapiiri, toisessa taas paljon loukkaavaa kohtelua ja muiden arvostelua?

Hyvä joukkuehenki ei synny itsestään, vaan ryhmä vaatii tietoista työstämistä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Ryhmän ohjaaja voi tukea myönteisen ilmapiirin syntymistä monin eri tavoin. Kun uusi harjoitusryhmä tai joukkue aloittaa, ohjaajien ja valmentajien tehtävänä on mahdollistaa ryhmän jäsenten välisen vuorovaikutuksen syntyminen. Tärkeä osa ryhmän rakentamista on tarjota riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia ryhmän jäsenten väliseen tutustumiseen.

Turvallisen ryhmän rakentaminen edellyttää vahvaa ohjausta. Joillekin lapsille toisiin tutustuminen ja omien ajatusten esiintuominen on helppoa ja he löytäisivät paikkansa ryhmässä ilman ohjaustakin. Monet lapset ja nuoret tarvitsevat kuitenkin tukea kontaktin ottamiseen, itsestä kertomiseen ja toisiin tutustumiseen. Erityinen merkitys ryhmän vuorovaikutussuhteiden ohjaamisella on niille lapsille ja nuorille, joilla on haasteita ryhmään liittymisessä ja ryhmässä toimimisen taidoissa.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto toteuttaa yhteistyössä Folkhälsanin, Suomen Palloliiton sekä Salibandyliiton kanssa kehittämishanketta, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten urheiluharrastuksia ohjaavien taitoja luoda turvallinen ja toimiva ilmapiiri ryhmään sekä tunnistaa ja ehkäistä loukkaavaa kohtelua ja kiusaamista.

Information om Trygga relationer inom idrott -projektet och material på svenska finns på Folkhälsans sida.

Tutustu alta vinkkeihin toimivan ja turvallisen harrastusryhmän rakentamiseksi ja myönteisen harjoitteluilmapiirin edistämiseksi.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Ideoita ryhmän ohjauksen tueksi

Aiheesta lisää

Ajankohtaista: vastaa kyselyihin

Ota yhteyttä

Jenni Helenius

Nuorisotyön päällikkö

jenni.helenius(at)mll.fi
075 3245 420