Jututtamon ohjaajakoulutus (1,5 op)

Jututtamo tarjoaa vanhemmille paikan keskustella yhdessä muiden vanhempien kanssa sekä omasta lapsesta että kokemuksista vanhempana. Teemakeskustelujen aineistot sisältävät ohjaajalle kysymyksiä, jotka on laadittu mentalisaatioteoriaa hyödyntäen.

Jututtamo-koulutus tarjoaa niin lapsista ja perheistä kiinnostuneille vapaaehtoisille kuin perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille menetelmän herättää keskustelua ohjaajan kysymysten avulla. Vapaaehtoinen Jututtamo-ohjaaja voi ohjata yksittäisen Jututtamo-keskusteluhetken tai useamman kerran ryhmän joko yksin tai yhdessä toisen vapaaehtoisen tai ammattilaisen kanssa.

Keskusteluissa pyritään löytämään useita näkökulmia kulloisenkin teeman ympärille: nostetaan esiin ilonaiheita ja tarkastellaan hankalia tilanteita eri näkökulmista. Ohjaajan kysymysten avulla vanhemmat voivat pysähtyä pohtimaan lapsen ajatuksia ja kokemuksia ja katsomaan lapsen ulkoiseen käyttäytymisen taakse.

Jututtamo-koulutus koostuu kolmesta lähiopetuskerrasta (yhteensä 14 oppituntia), välitehtävistä sekä ennen viimeistä kertaa toteutettavasta 1-2 kerran harjoittelusta. Jututtamon ohjaajakoulutuksia järjestävät MLL:n piirit. Jututtamo-ohjaajalle voidaan myöntää myös osaamismerkki riittävän ohjaamiskokemuksen jälkeen.

MLL kehittää ryhmänohjausmallia, jossa vapaaehtoinen ja ammattilainen ohjaavat yhdessä Jututtamo-keskusteluja. Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä -ryhmänohjaajakoulutus korvaa ensimmäisen lähiopetuskerran ja tämän koulutuksen käynyt työntekijä voi toimia vapaaehtoisen ohjaajaparina Jututtamossa.

Kysy lisää koulutuksista alueesi piirijärjestöstä.

Järjestämme vuonna 2022 Jututtamon ohjaajakoulutukset verkkototeutuksena. Koulutus järjestetään 4.4., 25.4. ja 23.5.2022 klo 12.00-16.00. Lue lisää alla olevasta koulutusesitteestä.

 

 

Ladattavat materiaalit

Koulutusesite

Aiheeseen liittyvät

Jututtamo

Ota yhteyttä

Päivi Naukkarinen

Kouluttaja

paivi.naukkarinen@mll.fi
050 5739 596