Jututtamon ohjaajakoulutus (1,5 op)

Jututtamo tarjoaa vanhemmille paikan keskustella yhdessä muiden vanhempien kanssa sekä omasta lapsesta että kokemuksista vanhempana. Teemakeskustelujen aineistot sisältävät ohjaajalle kysymyksiä, jotka on laadittu mentalisaatioteoriaa hyödyntäen.

Jututtamo-koulutus tarjoaa niin lapsista ja perheistä kiinnostuneille vapaaehtoisille kuin perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille menetelmän herättää keskustelua ohjaajan kysymysten avulla. Vapaaehtoinen Jututtamo-ohjaaja voi ohjata yksittäisen Jututtamo-keskusteluhetken tai useamman kerran ryhmän joko yksin tai yhdessä toisen vapaaehtoisen tai ammattilaisen kanssa.

Keskusteluissa pyritään löytämään useita näkökulmia kulloisenkin teeman ympärille: nostetaan esiin ilonaiheita ja tarkastellaan hankalia tilanteita eri näkökulmista. Ohjaajan kysymysten avulla vanhemmat voivat pysähtyä pohtimaan lapsen ajatuksia ja kokemuksia ja katsomaan lapsen ulkoiseen käyttäytymisen taakse.

Jututtamo-koulutus koostuu kolmesta lähiopetuskerrasta (yhteensä 14 oppituntia), välitehtävistä sekä ennen viimeistä kertaa toteutettavasta 1-2 kerran harjoittelusta. Jututtamon ohjaajakoulutuksia järjestävät MLL:n piirit. Jututtamo-ohjaajalle voidaan myöntää myös osaamismerkki riittävän ohjaamiskokemuksen jälkeen.

MLL kehittää ryhmänohjausmallia, jossa vapaaehtoinen ja ammattilainen ohjaavat yhdessä Jututtamo-keskusteluja. Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä -ryhmänohjaajakoulutus korvaa ensimmäisen lähiopetuskerran ja tämän koulutuksen käynyt työntekijä voi toimia vapaaehtoisen ohjaajaparina Jututtamossa.

Kysy lisää koulutuksista alueesi piirijärjestöstä.

Sipoossa ja Helsingissä järjestetään keväällä 2019 kaksi ammattilaisille ja vapaaehtoisille suunnattua  Jututtamon ohjaajakoulutusta.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Jututtamo

Ota yhteyttä

Tuulikki Matero

vanhempainryhmätoiminnan suunnittelija

tuulikki.matero(at)mll.fi
075 3245 419, 050 4388 268