Jututtamon ohjaajakoulutus (1,5 op)

Jututtamo tarjoaa vanhemmille paikan keskustella yhdessä muiden vanhempien kanssa sekä omasta lapsesta että kokemuksista vanhempana. Teemakeskustelujen aineistot sisältävät ohjaajalle kysymyksiä, jotka on laadittu mentalisaatioteoriaa hyödyntäen.

Jututtamo-koulutus tarjoaa niin lapsista ja perheistä kiinnostuneille vapaaehtoisille kuin perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille menetelmän herättää keskustelua ohjaajan kysymysten avulla. Vapaaehtoinen Jututtamo-ohjaaja voi ohjata yksittäisen Jututtamo-keskusteluhetken tai useamman kerran ryhmän joko yksin tai yhdessä toisen vapaaehtoisen tai ammattilaisen kanssa.

Keskusteluissa pyritään löytämään useita näkökulmia kulloisenkin teeman ympärille: nostetaan esiin ilonaiheita ja tarkastellaan hankalia tilanteita eri näkökulmista. Ohjaajan kysymysten avulla vanhemmat voivat pysähtyä pohtimaan lapsen ajatuksia ja kokemuksia ja katsomaan lapsen ulkoiseen käyttäytymisen taakse.

Jututtamo-koulutus koostuu kolmesta lähiopetuskerrasta (yhteensä 14 oppituntia), välitehtävistä sekä ennen viimeistä kertaa toteutettavasta 1-2 kerran harjoittelusta. Jututtamon ohjaajakoulutuksia järjestävät MLL:n piirit. Jututtamo-ohjaajalle voidaan myöntää myös osaamismerkki riittävän ohjaamiskokemuksen jälkeen.

MLL kehittää ryhmänohjausmallia, jossa vapaaehtoinen ja ammattilainen ohjaavat yhdessä Jututtamo-keskusteluja. Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä -ryhmänohjaajakoulutus korvaa ensimmäisen lähiopetuskerran ja tämän koulutuksen käynyt työntekijä voi toimia vapaaehtoisen ohjaajaparina Jututtamossa.

Kysy lisää koulutuksista alueesi piirijärjestöstä.

Järjestämme 2021 Jututtamon ohjaajakoulutuksen verkkototeutuksena.

ti 11.5. klo 12.00-15.00
ti 17.8. klo 12.00-15.00
ti 28.9. klo 12.00-15.00

Ladattavat materiaalit

Koulutusesite

Aiheeseen liittyvät

Jututtamo

Ota yhteyttä

Eeva Oksanen

Vanhempainryhmätoiminnan suunnittelija

eeva.oksanen(at)mll.fi
075 3245 421