Siirry sisältöön

Nuori tupakoi

Nuoren tupakkakokeilut saattavat aiheuttaa vanhemmille suurta huolta. Joskus vanhemmat saattavat huomata asian vasta nuoren tupakoitua jo pitkään, useinhan nuoret pyrkivät salaamaan asian vanhemmiltaan. Nuorten tupakointi on Suomessa vähentynyt koko 2000-luvun ajan. Tyypillisesti tupakointikokeiluja tapahtuu 13–16-vuotiaana. Tupakkaa hankitaan yleisimmin kavereilta.

Vanhempien kannattaa keskustella lapsensa kanssa tupakoinnista jo alakouluiässä, koska osa lapsista kokeilee tupakkaa hyvin varhaisessa vaiheessa, jo 12-vuotiaana tai aiemmin.

Kun vanhemmat ovat läsnä lapsensa arjessa ja viettävät aikaa hänen kanssaan, he pysyvät ajan tasalla lapsensa elämään liittyvissä asioissa. Tällä tapaa perheen sisäinen keskusteluyhteys säilyy todennäköisemmin myönteisenä myös nuoruusiällä. Vanhemman on silloin helpompi havaita mahdolliset tupakkakokeilut ajoissa ja hän pystyy puuttumaan niihin luontevasti.

Suomessa tupakointia säädellään tupakkalailla, jonka tarkoituksena on suojella ihmisiä tupakan aiheuttamilta vaaroilta ja riippuvuudelta. Laki suojelee erityisesti lapsia ja nuoria: tupakkatuotteita ja tupakointivälineitä ei saa luovuttaa eikä myydä alle 18-vuotiaille.

Ensiarvoisen tärkeää on, että vanhemmat kieltäytyvät ostamasta ja tarjoilemasta tupakkaa lapselleen eivätkä jätä tupakointivälineitään hänen saatavilleen. Kotona on hyvä keskustella myös mahdollisesti tupakoivien (täysi-ikäisten) sisarusten kanssa siitä, ettei tupakan osto alaikäisille sisaruksille ole hyväksyttävää. Jos vanhemmat tietävät, että jokin kauppa myy säännöllisesti tupakkaa alaikäisille, siitä voi tehdä ilmoituksen kunnan terveystarkastajalle.

Tupakoinnin aloittamiseen vaikuttavat ratkaisevasti nuoren ystävien tupakointi ja vanhempien käyttäytymismallit. Jos nuoren ystävät tai vanhemmat suhtautuvat tupakointiin positiivisesti tai polttavat itse, on nuorella suurempi riski aloittaa tupakointi.

Vanhempien tupakoinnista kotiin leviävä savu sisältää samoja myrkyllisiä aineita kuin itse keuhkoihin leviävä savu, jolloin se vaarantaa myös samoissa tiloissa olevien lasten terveyden. Mikäli vanhemmat tupakoivat, heidän kannattaa harkita lopettamista tai vähintään tupakoida ulkona. Vaikka vanhemmat itse polttaisivat, heidän kielteinen asenteensa nuoren tupakointia kohtaan tukee nuoren savuttomuutta.

Nuoren tupakointikokeilut paljastuvat usein vanhemmille, jos nuori alkaa haista tupakalle, häneltä löytyy tupakointi- tai sytytysvälineitä tai tupakoivien vanhempien kotoa alkaa yhtäkkiä hävitä tupakkaa. Myös yhtäkkinen kasvanut rahantarve voi kieliä tupakoinnin (tai jonkun muun päihteen) käytöstä. Jos epäily tupakkakokeiluista herää, kannattaa asiasta keskustella mahdollisimman pian.

  • Kerro nuorelle, että olet huolissaan hänen terveydestään ja tupakan vaikutuksista hänen kasvuunsa ja kehitykseensä. Usein nuoret eivät tiedä tarkkaan tupakan vaaroista tai he vähättelevät niitä. Kerro, että tupakointi vaikuttaa muun muassa keuhkojen kehittymiseen, pituuskasvuun, fyysiseen kuntoon ja ihoon. Nuorena aloitettua tupakointia on vaikea lopettaa myöhemmin aikuisena.
  • Tee nuorelle selväksi, ettet hyväksy tämän tupakointia. Kysy nuorelta, tuntuuko hänestä, että hän on riippuvainen tupakasta. Jos on, hän tarvitsee tukeasi lopettamiseen.
  • Selvitä, mistä nuori on saanut tupakkaa ja kenen kanssa hän on kokeillut/polttaa sitä. Puhukaa siitä, että tupakasta voi kieltäytyä, vaikka kaverit tarjoaisivat sitä tai polttaisivat itse. Keskustele nuoren kanssa myös mainonnan, netin ja elokuvien välittämistä tupakkaan liittyvistä mielikuvista.
  • Älä anna nuorelle lupaa käyttää viikkorahoja tupakkaan.
  • Viestitä nuorelle, että hyväksyt hänet ja rakastat häntä, vaikka hän on kokeillut tai polttaa säännöllisesti tupakkaa. Kerro, että olet hänestä huolissasi, koska hän on sinulle tärkeä. Tupakointi ei tee hänestä vähemmän rakastettavaa, mutta et hyväksy nuoren tupakointia.
  • Jos sinä tai kumppanisi tupakoi, nuori saattaa perustella sillä omaa polttamistaan. Muistuta, että vanhemmat ovat aikuisia ja aikuisilla on oikeus päättää, tupakoivatko he vai eivät. Keskustelkaa asiasta laajemminkin: miksi aikuisilla on oikeus tehdä erilaisia asioita, joita nuorella ei ole oikeus tehdä? Voit pohtia yhdessä nuoren kanssa avoimesti suhdettasi tupakkaan, sen merkitykseen ja siihen mahdollisesti liittyvään riippuvuuteen.

Ihminen tulee riippuvaiseksi tupakasta hyvin nopeasti. Riippuvuusoireet (esimerkiksi tupakanhimo ja vieroitusoireet kuten hermostuneisuus, päänsärky, masentuneisuus) voivat ilmaantua jo muutaman kokeilukerran jälkeen. Monet nuoret eivät koe olevansa riippuvaisia tupakasta, vaan he kokevat polttamisen olevan pelkkä vaihe elämässä ja uskovat voivansa lopettaa milloin tahansa. Tällöin lopettamisen haastavuus voi tulla nuorelle yllätyksenä.

Tärkeintä on ensin yrittää motivoida nuorta tupakoinnin lopettamiseen ja valmentautua vanhempana siihen, että repsahduksia saattaa tulla. Tupakointia lopettavaa nuorta kannattaa kannustaa ja kehua: jokainen savuton päivä on askel eteenpäin ja kohti terveempää elämää. Tupakoinnin lopettamisen terveysvaikutukset näkyvät nopeasti. Nuoren motivaatiota saattaa lisätä jokin yhdessä savuttomuudesta sovittu mukava palkinto. Jos vanhemmat tupakoivat, heidän kannattaa harkita oman tapansa lopettamista malliesimerkkinä nuorelle ja myös oman terveytensä tähden. Tupakkariippuvuuden hoitoon tarkoitetut nikotiinivalmisteet (esimerkiksi purukumi, laastarit) sopivat alle 18-vuotiaiden käyttöön vain lääkärin suosittelemina.

Lisätietoa ja neuvoja tupakasta vieroittautumiseen voi hakea esimerkiksi kouluterveydenhoitajalta tai omalta lääkäriltä sekä tupakoinnin lopettamista tukevilta www-sivuilta.

Nuorten terveystapatutkimus 2015. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:31.
Tositietoa: Tupakka -esite. EHYT ry.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös