Nuori viettää paljon aikaa netissä ja pelaten

Netti ja digitaaliset pelit voivat kiehtoa tai koukuttaa elämyksellisyytensä vuoksi perinteisiä medioita tehokkaammin. Nuori saattaa viihtyä pelikoneen tai netin parissa hyvinkin pitkiä aikoja. Peli-into saattaa ihmetyttää ja huolestuttaa vanhempia. Netti, pelaaminen ja median käyttö on monelle nuorelle tärkeä osa arkea, harrastuksia ja elämää, mutta nuorta on hyvä tukea itsesääntelyn sekä ajan- ja arjenhallinnan taidoissa myös median käytössä.

Median suurkulutus ei välttämättä kerro koukkuun jäämisestä, vaan kyse voi olla esimerkiksi pelin tai laitteen uutuudenviehätyksestä. Samalla tavalla kuin uusi kirja, vastahankittu peli halutaan kuluttaa läpi ilman pitkiä keskeytyksiä.

Joskus pelaaminen tai runsas netinkäyttö voi olla pakokeino arkielämästä. Koukuttuminen saattaa kieliä esimerkiksi koulukiusaamisesta tai masennuksesta. Nuori tarvitsee kuitenkin monenlaisia kohtaamisia sosiaalisten taitojensa kehittymiseen. Sosiaaliset tukiverkot ja arkiset ongelmanratkaisutaidot eivät kehity pelkästään netissä.

Median käytölle on vaikea antaa aikasuosituksia, sillä jokainen median käyttäjä on yksilöllinen. Median käyttö on yleensä kohdallaan, jos se ei mene muun elämän edelle eikä esimerkiksi vie aikaa nukkumiselta. Ellei näin ole, aikuisen pitää puuttua asiaan. Aikuisen tuki, selvät rajat ja nuoren oma motivaatio auttavat nuorta irrottautumaan liiallisesta pelien ja tietokoneen käytöstä.

Rajoja netin tai tietokoneen käytölle

 • Kannusta nuorta muihin harrastuksiin ja ystävien pariin. Asiat ovat yleensä hyvin, jos nuorella on yksikin ystävä, jota hän tapaa netin ulkopuolella ja jokin muu harrastus tietokoneen lisäksi.
 • Tee nuoren kanssa lista liikakäytön ongelmista. Lisätkää listaan, mitä hyötyä käytön vähentämisestä on.
 • Asettakaa tavoitteita median käytölle. Laitetta ei avata turhaan, vaan käyttöön on aina jokin syy tai tavoite.
 • Seuratkaa yhdessä nuoren kanssa koneella käytettyä aikaa. Herätys- tai munakello antavat aikamerkin.
 • Pitäkää mediapäiväkirjaa laitteella käytetystä ajasta. Kirjaa myös oma mediankäyttösi ja verratkaa tottumuksianne keskenänne.
 • Neuvo ja tue nuorta välttämään tiettyjä sivuja. Eniten riippuvuutta aiheuttava sivusto tai peli kannattaa jättää kokonaan aukaisematta.
 • Miettikää yhdessä uusia harrastuksia. Monelle nuorelle media ja pelaaminen on myös tärkeä harrastus ja merkityksellistä sosiaalista toimintaa. Jos median ja telnologian parissa puuhailu on mieluista, pohtikaa millaisia harratusmahdollisuuksia omalta alueeltanne löytyy.

Milloin on syytä huoleen?

Murrosikäisen median käytössä tai pelaamisessa on harvoin kyse addiktiosta eli todellisesta riippuvuudesta. Monelle nuorelle netin ja somen käyttö on merkityksellistä sosiaalista toimintaa ja ajanviettoa vertaisten kanssa. Addiktiosta puhutaan silloin, kun omat voimat eivät riitä koneen sammuttamiseen – kun surffailusta tai pelaamisesta tulee pysyvästi hallitsematonta ja pakonomaista. Elämästä katoaa rytmi, jos nuori unohtaa syödä ja nukkua. Nettimaailman ulkopuoliset ystävät häviävät.

Netti sellaisenaan aiheuttaa harvoin riippuvuutta. Se on vain väline, jolloin koukuttumisessa ei ole kyse riippuvuudesta nettiin, vaan esimerkiksi sen tarjoamiin ihmissuhteisiin tai roolipelien kautta luotuun minäkuvaan.

Median käyttö on syytä ottaa puheeksi, jos nuori

 • ei pysty hallitsemaan internetin käyttöään
 • muuttuu levottomaksi ja ärtyisäksi, jos laitteiden käyttö keskeytyy
 • unohtaa muut tehtävät ja aikataulut eikä pidä lainkaan koneelta taukoja
 • syö koneen äärellä
 • tuntee vieroitusoireita netin ulottumattomissa, esim. mökillä tai matkoilla
 • laiminlyö liikunnan, syömisen ja nukkumisen
 • laiminlyö ihmissuhteet, työn tai opiskelun pelaamisen tai netin käytön vuoksi.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät