Siirry sisältöön

Rajojen asettaminen nuorelle

Nuori tarvitsee tilaa itsenäistyä, mutta edelleen vanhempansa tukea, huolenpitoa ja aikaa. Vanhemman on hyvä yrittää löytää sopiva tasapaino tilan ja rajojen välillä.

Nuoren kehityksen kannalta myönteisintä on, että nuori saa vähitellen lisää liikkumatilaa ja vapautta. Samalla vanhempi huolehtii nuoren turvallisuudesta ja suhde vanhempaan pysyy avoimena ja luottamuksellisena. Kohtuulliset rajat tukevat nuoren myönteistä itsenäistymistä. Nuoren on tärkeä saada kokea, että häneen luotetaan ja häneen aletaan pikku hiljaa suhtautua kuin tulevaan aikuiseen.

Rajojen tarkoituksena on turvata nuoren hyvinvointi. Ne eivät saa olla vanhemman mielivaltaa. Jos vanhempi kontrolloi nuoren elämän pienimpiäkin yksityiskohtia, nuori saattaa vielä aikuisena olla hyvin riippuvainen vanhemmasta ja muiden auktoriteettien hyväksynnästä. Nuori voi kehittyä ihmiseksi, jolta puuttuu oma tahto ja uskallus. Jottei näin kävisi, nuoren on itse saatava päättää persoonallisuuteensa ja yksityiselämäänsä liittyvistä asioista. Tällaisia asioita ovat muun muassa nuoren mielipiteet, oma ulkonäkö, musiikkimaku tai se, minkälainen ihminen nuori haluaa olla.

Vanhemman ei tarvitse tietää kaikkea nuoren elämästä. Nuoren yksityisyyttä kunnioittava vanhempi antaa nuorelle mahdollisuuden henkiseen ja fyysiseen tilaan, johon vanhemmalla ei ole asiaa ilman nuoren lupaa. Nuori tarvitsee kuitenkin vanhempansa läsnäoloa ja vanhemman aitoa kiinnostusta tekemisiään kohtaan. Vanhemman on hyvä järjestää kahdenkeskeisiä hetkiä nuoren kanssa. Tällöin vanhemmalla on hyvä mahdollisuus osoittaa nuorelle kiinnostustaan tämän maailmaan.

Myös nuori saa määritellä rajoja vanhemmalleen. Hänellä on oikeus olla nuori ilman aikuisten murheita. Nuoren on voitava kokea, että esimerkiksi vanhemman vaikea elämäntilanne tai hyvinvointi ei ole hänen vastuullaan.

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös