Siirry sisältöön
VAIN VANHEMPAINNETIN KÄYTTÖÖN!

Nuori laiminlyö kotiintuloajat

Voi olla aikoja, jolloin nuori viettäisi mieluusti aikaa kavereidensa kanssa myöhään yöhön. Jos kaveritkin saavat olla ulkona pitkään, oma nuori haluaa tehdä samoin.

Vanhemman on hyvä asettaa nuorelle rajat, joihin myös kotiintuloajat kuuluvat. Nuoren ikä ja turvallisuus ovat ensisijaisia asioita huomioida kotiintuloajoissa. Kotiintuloajat voivat olla viikonloppuisin myöhäisemmät kuin arkisin. Nuoren kavereiden vanhemmilta kannattaa kuulostella heidän sääntöjään. Parasta olisi, jos vanhemmat pystyisivät sopimaan yhdessä nuortensa kotiintuloajoista. Kun nuoren toiveet, vanhemman toiveet, terve järki ja kavereiden perheiden hyvät käytännöt laitetaan sopivalla tavalla yhteen, saadaan aikaiseksi kohtuullinen ratkaisu.

  • Sovi yhdessä nuoren kanssa selkeät, mutta kohtuulliset seuraamukset kotiintuloaikojen rikkomisesta.
  • Kysy nuoren mielipidettä sopivista seuraamuksista ja kerro tämän jälkeen oma mielipiteesi.
  • Tavoitelkaa molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua – tarvittaessa kumpikin joustaa.
  • Järkevä seuraus kotiintuloaikojen rikkomisesta on se, että seuraavalla kerralla nuori tulee myöhästymisen verran aikaisemmin kotiin tai ei pääse haluamaansa menoon.

Sovituista seurauksista kiinnipitäminen on vanhemmalle työlästä, mutta nuoren kannalta tärkeää. Seurauksista kiinnipitäminen tekee yhteisistä pelisäännöistä selkeät: vanhempi osoittaa peräänantamattomuudellaan, että se mitä sovitaan, myös pitää.

Nuoren kiukkua ei kannata pelätä. Seuraamuksista kärsivä nuori on luonnollisesti pettynyt ja suuttunut, ja myös ilmaisee sen. Vanhemman lujuus antaa nuorelle perusturvaa ja osoittaa, että vanhemman sanaan voi luottaa muissakin asioissa. Vanhemman kärsivällisyys tässä tilanteessa palkitsee varmasti jatkossa.

Sääntöjen ja seuraamuksista kiinnipitämisen tavoitteena on kasvattaa lapsesta vastuullinen nuori, joka oppii itse asettamaan rajoja itselleen. Vanhemman tehtävänä on paitsi kieltää ja rajoittaa, myös osoittaa nuorelle luottamusta. Vaikka luottamus olisi joskus koetuksella, vanhemman ei tule epäillä nuoren kykyä selviytyä. Vanhemman kannattaa sen sijaan sanoa nuorelle, että vanhemmalla on oikeus tietää, missä oma lapsi liikkuu. Perheenjäsenet pitävät toisistaan huolta ja sen vuoksi muiden tulee tietää, missä kukin kulkee, kenen kanssa ja koska palaa kotiin. Myös perheen aikuisten on hyvä kertoa menemisistään ja kotiintuloajoistaan.

Kavereiden kanssa ulkona liikkuessa on hyvä olla aina puhelin mukana hätätilanteiden varalta. Joskus huolestunut vanhempi soittaa nuoren kännykkään, mutta tämä ei vastaa. Periaatteena kannattaa pitää, että puhelimeen vastataan. Jos tätä periaatetta rikotaan jatkuvasti, siitä tulee olla seuraus, joka sovitaan etukäteen nuoren kanssa. Vanhemman on myös hyvä tietää nuoren kavereiden ja heidän vanhempiensa puhelinnumerot.

Nuori vetoaa monesti siihen, että muutkin saavat. Tällaisessa tilanteessa kannattaa muistaa, että jokainen perhe elää omanlaistansa elämää. Kussakin perheessä on omat kurjat puolensa, joista nuoret eivät pidä. Jokaisessa perheessä on myös omat hyvät juttunsa, jotka tekevät perheestä juuri ”meidän perheen”.

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvät

Tukea vanhemmalle

Takaisin ylös