Nuori haluaa jatkuvasti lisää rahaa

Monissa perheissä jatkuvista rahariidoista on päästy rauhallisemmille vesille, kun nuoren kanssa on sovittu tietty viikko-, kuukausi- tai vuosiraha. Kuukausiraha opettaa aikuisuudessa tarvittavaa taitoa. Kun menot on sopeutettava kuukaudessa saataviin tuloihin, on osattava luopua joistain mieliteoista. Joskus on säästettävä pitkäkin aika, jotta haluttuun kohteeseen tarvittava raha saadaan kokoon.

Nuoren kanssa on hyvä sopia, mihin ostoksiin kuukausiraha on tarkoitettu. Joissakin perheissä on päätetty esimerkiksi, että oman kuukausirahan saa käyttää vaatteisiin, makeisiin ja omiin menoihin. Yhdessä voidaan sopia, että vanhemmat kustantavat isommat hankinnat tai vaikka harrastukset. Tärkeintä on, että yhteiset rahankäytön pelisäännöt ovat kaikkien selvillä.

Sopimuksista huolimatta useimmissa perheissä törmätään tilanteeseen, jossa nuori on käyttänyt määrärahan ennen aikojaan ja pyytää lisää. On hyvä sopia etukäteen, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan.

Rahankäytön hallintaa nuorelle

Nuorelle on hyvä tehdä selväksi, ettei raha kasva puussa. Käytännöllinen keino voisi olla, että yhteisessä keskustelussa käytäisiin läpi perheen ”budjettia”. Olisi hyvä, että nuori näkisi, etteivät perheen rahavarat ole loppumattomat. Nuorta ei tule kuitenkaan stressata perheen raha-asioilla, mutta hänen on hyvä nähdä kokonaisuus, mihin rahaa perheessä tarvitaan.

Nuorta voi myös opettaa suunnittelemaan omaa rahankäyttöään. Nuori voisi kokeilla oman budjetin hallintaa kirjaamalla ylös omat ostoksensa paperille. Näin menot ja tulot tulisivat selkeästi näkyville. Kun nuori näkee paperilta, paljon hän on kuluttanut jo kuukausirahasta, hänen on helpompi suunnitella tulevia hankintojaan.

Tilannetta vaikeuttaa se, että eri perheissä rahankäytön säännöt ja rajat ovat niin erilaiset. Joissakin perheissä nuori saa tietyn summan viikko- tai kuukausirahaa. Toisissa perheissä rahaa annetaan tarpeen mukaan. Jossain perheessä annetaan vuosittain vaateraha, jota nuori ei saa ylittää. Jos tilille siirretyt rahat käytetään päihteisiin, rahapeleihin tai muuhun ennalta sopimattomaan kohteeseen, kertasumman anto ei nuorelle sovi. Tällöin on vielä odotettava nuoren kypsymistä vastuulliseen rahankäyttöön ja vanhempien pitää säännöstellä nuoren rahankäyttöä. Rahankäytöstä ja rahamääristä on hyvä keskustella myös muiden vanhempien kanssa.

Nuorelle voi tarjota työtä ylimääräisten rahantarpeiden vastineeksi. Vanhemmatkaan saavat harvoin rahaa tekemättä työtä. Vanhemmat voivat laatia Töitä tarjolla -listan. Siihen merkitään kodin tekemättömiä töitä kuten ikkunoiden, saunan tai auton pesua. Kukkamultien vaihto keväällä, pikkusisarusten hoito, vaatteiden ompelu tai korjaus yms. ovat myös sopivia lisärahan ansaitsemiskeinoja.

Rahankäytön suunnittelu sekä työnteon ja rahan saamisen yhdistäminen ovat nuoruusiässä opittavia asioita. Jos nuori saa aina rahaa pyytäessään, nuorelta jää oppimatta korvaamattomia elämäntaitoja. Tilanteessa vaaditaan vanhemmalta järkevää lujuutta ja taitoa nähdä kauemmas kuin käsillä olevaan kiusalliseen hetkeen. Törmäyskurssi on muistutus siitä, että nuori tarvitsee edelleen omia vanhempia elämäntaitojen opettajaksi.

Aiheeseen liittyvät