Siirry sisältöön
VAIN VANHEMPAINNETIN KÄYTTÖÖN!

Nuori haluaa jatkuvasti lisää rahaa

Monissa perheissä jatkuvista rahariidoista on päästy rauhallisemmille vesille, kun nuoren kanssa on sovittu tietty viikko-, kuukausi- tai vuosiraha. Kuukausiraha opettaa aikuisuudessa tarvittavaa taitoa. Kun menot on sopeutettava kuukaudessa saataviin tuloihin, on osattava luopua joistain mieliteoista. Joskus on säästettävä pitkäkin aika, jotta haluttuun kohteeseen tarvittava raha saadaan kokoon.

Nuoren kanssa on hyvä sopia, mihin ostoksiin kuukausiraha on tarkoitettu. Joissakin perheissä on päätetty esimerkiksi, että oman kuukausirahan saa käyttää vaatteisiin, makeisiin ja omiin menoihin. Yhdessä voidaan sopia, että vanhempi kustantaa vaikka harrastukset ja isommista hankinnoista puolet. Tärkeintä on, että yhteiset rahankäytön pelisäännöt ovat kaikkien selvillä.

Sopimuksista huolimatta useimmissa perheissä törmätään tilanteeseen, jossa nuori on käyttänyt määrärahan ennen aikojaan ja pyytää lisää. On hyvä sopia etukäteen, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan.

Nuorelle on hyvä opettaa, että perheen raha-varat ovat rajalliset. Käytännöllinen keino voisi olla, että yhteisessä keskustelussa käytäisiin läpi perheen ”budjettia”: mihin kaikkeen rahaa perheessä tarvitaan. Joskus perheen taloustilanne voi olla sellainen, että jo pakollisista menoista on vaikea selvitä. Nuoren kanssa tiukasta rahatilanteesta voi keskustella mutta mahdollisimman neutraalisti, jotta nuori ei stressaannu asiasta.

Nuorta voi myös opettaa suunnittelemaan omaa rahankäyttöään. Nuori voisi kokeilla oman budjetin hallintaa kirjaamalla ylös omat ostoksensa paperille. Näin menot ja tulot tulisivat selkeästi näkyville. Kun nuori näkee paperilta, paljon hän on kuluttanut jo esimerkiksi kuukausirahasta, hänen on helpompi suunnitella tulevia hankintojaan.

Tilannetta vaikeuttaa se, että eri perheissä rahankäytön säännöt ja rajat ovat niin erilaiset. Joissakin perheissä nuori saa tietyn summan viikko- tai kuukausirahaa. Toisissa perheissä rahaa annetaan tarpeen mukaan. Jossain perheessä annetaan vuosittain vaateraha, jota nuori ei saa ylittää. Jos nuori käyttää tilille siirretyt rahat päihteisiin, rahapeleihin tai muuhun ennalta sopimattomaan kohteeseen, kertasumman anto ei nuorelle sovi. Tällöin on vielä odotettava nuoren kypsymistä vastuulliseen rahankäyttöön ja vanhemman on syytä säännöstellä nuoren rahankäyttöä. Rahankäytöstä ja rahamääristä on hyvä keskustella myös muiden vanhempien kanssa.

Nuorelle voi tarjota työtä ylimääräisten rahantarpeiden vastineeksi. Vanhempi voi laatia Töitä tarjolla -listan. Siihen merkitään kodin tekemättömiä töitä kuten ikkunoiden tai auton pesua tai pikkusisarusten hoitoa.

Rahankäytön suunnittelu sekä työnteon ja rahan saamisen yhdistäminen ovat nuoruusiässä opittavia asioita. Jos nuori saa aina rahaa pyytäessään, nuorelta jää oppimatta korvaamattomia elämäntaitoja. Tilanteessa vaaditaan vanhemmalta järkevää lujuutta ja taitoa nähdä kauemmas kuin käsillä olevaan kiusalliseen hetkeen. Törmäyskurssi on muistutus siitä, että nuori tarvitsee edelleen omia vanhempia elämäntaitojen opettajaksi.

Aiheeseen liittyvät

Tukea vanhemmalle

Takaisin ylös