Siirry sisältöön

7–9-vuotias ja median käyttö

Kouluikäinen saattaa jo viettää aikaa kotonaan ilman vanhempia. Tällöin on tärkeää, että perheessä on keskusteltu ja laadittu säännöt mediankäytöstä. Etenkin internetin ja kännykän käytöstä on sovittava lapsen kanssa. Lapsi saattaa olla teknisesti hyvinkin näppärä, mutta taito ymmärtää mediaa ja sen sisältöjä ei kehity itsestään laitteiden käytön ohella.

Kouluikäisen lapsen kaveripiirit ja vertaissuhteet voivat laajentua myös nettiin, jos lapsen käytössä on nettiyhteydellinen puhelin tai muita omia laitteita. Lapsi tarvitsee tukea ja ohjausta myös nettiympäristöissä ja sosiaalisessa mediassa tarvittaviin sosiaalisiin ympäristöihin ja vuorovaikutustaitoihin.

Ole kiinnostunut lapsen mediankäytöstä. Käytä mediaa yhdessä lapsen kanssa ja varaa aikaa keskustelulle. Valmistaudu keskustelemaan myös vaikeista asioista.

Anna lapsesi näyttää ja opettaa sinulle median parissa oppimiaan ja osaamiaan asioita.

Lapsi saa katsoa vain ikärajamerkillä S tai 7 varustettuja televisio-ohjelmia, elokuvia ja pelata pelejä. Televisio-ohjelmien, elokuvien ja pelien ikärajat eivät ole suosituksia, vaan ilmoittavat lapsen ikätasolle haitallisesta sisällöstä.

Kullekin perheenjäsenelle voidaan luoda tietokoneelle tai tabletille oman käyttäjäprofiilin. Lapsen käyttäjäprofiilin voi halutessaan säätää sellaiseksi, ettei sen kautta pääse internetiin, tai koneelle voi asentaa esto-ohjelman, joka estää pääsyn lapsille sopimattomille nettisivuille.

Sijoita televisio, tietokone ja pelilaitteet yhteisiin tiloihin lapsen oman huoneen sijasta. Tällöin sinun on helpompi osallistua lapsen mediankäyttöön. Tarkkaile myös, miten lapsi käyttää langattomia medialaitteita, kuten älypuhelimia.

Kerro lapselle, että netissä on myös vain aikuisille tarkoitettua aineistoa. Rohkaise lasta kertomaan pelottavista, ahdistavista ja hämmentävistä mediasisällöistä vanhemmalle.

Jos lapsella on oma kännykkä, tallentakaa siihen tärkeiden aikuisten numerot. Opetelkaa soittamaan näihin numeroihin. Kerro myös, miten hätäpuhelu soitetaan. Sopikaa yhdessä lapsen kanssa säännöt kännykän käytölle.

Vanhempien on huolehdittava mediankäytön kohtuullisuudesta, jotta lapsen leikille, ystäville, rentoutumiselle ja perheen yhdessäololle jää päivittäin aikaa.

Mediankäyttöä on perusteltua rajata myös ennen nukkumaanmenoa, sillä se voi häiritä rentoutumista ja vaikeuttaa nukahtamista. Samoin perheessä voidaan pohtia mediankäytön rajaamista ruokailun aikana tai silloin, kun ystäviä on leikkimässä.

Seuraa ja arvioi myös omaa mediankäyttöäsi. Onko mediaan käyttämäsi aika pois lapselta? Lapselle on hyvin tärkeää, että vanhempi on läsnä ja viettää aikaa yhdessä lapsen kanssa.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Lapsemme-lehden artikkeleita

Blogikirjoituksia

Ruutujen lumo -uutiskirje

Takaisin ylös