15–18-vuotias ja median käyttö

Tämän ikäiset nuoret muodostavat omaa identiteettiään ja alkavat itsenäistyä vanhemmistaan. Erityisesti tunteiden hallintakyky sekä tiedolliset ja abstraktin ajattelun taidot kehittyvät.

Mediankäyttö suuntautuu yhä enemmän nuorten elämästä kertoviin aineistoihin ja sosiaaliseen mediaan. Oman alakulttuurin ja vertaisryhmän rooli nuoren valinnoissa ja ajattelussa saa yhä enemmän painoarvoa myös median käyttöön liittyen. Erityisesti sosiaalista mediaa käytetään itseilmaisun ja oman alakulttuurin ilmentämisessä.

Vanhemman on hyvä olla selvillä siitä, mistä nuori on kiinnostunut ja kenen kanssa hän viettää netissä aikaa. Osoita positiivista kiinnostusta nuoren nettitekemisiä kohtaan. Ole kiinnostunut nuoren mielipiteistä ja kunnioita niitä. Näin keskusteluilmapiiri pysyy avoimena, eikä nuoren tarvitse salailla kontaktejaan.

Nuori tarvitsee edelleen vanhemman tukea, kannustusta ja läsnäoloa. Muistuta nuorta kaveritaidoista ja hyvien tapojen noudattamisesta myös netissä.

Jutelkaa netissä tapahtuvista asioista kuten muistakin arkisista asioista. Keskustelkaa yhdessä lukemistanne jutuista ja katsomistanne elokuvista ja sarjoista, pelatkaa yhdessä. Pyydä nuorta näyttämään ja kertomaan pelaamistaan peleistä ja käyttämistään sosiaalisista medioista ja siellä esiintyvistä ilmiöistä.

Muistuta nuorta, että nettituttuja ei kannata tavata kasvotusten yksin, vaan mukaan kannattaa ottaa esimerkiksi hyvä ystävä ja tapaamisesta tulee kertoa etukäteen luotettavalle aikuiselle. Muistuta, että tunkeilevat ja häiritsevät yhteydenotot netissä pitää torjua heti alkuunsa.

Rohkaise nuorta kertomaan hänelle mahdollisesti lähetetyistä ilkeistä viesteistä tai halveksuvista kuvista vanhemmalle tai muulle luotettavalle aikuiselle. Puutu netissä tapahtuvaan kiusaamiseen. Kuule ja ota huomioon, mitä nuori itse toivoo.

Vanhemman tehtävänä on myös tukea nuorta hallitsemaan omaa ajankäyttöään. Netinkäyttö tai pelaaminen voi olla liiallista silloin, jos nuoren muut elämän osa-alueet kärsivät siitä. On tärkeää, että median tai laitteiden parissa vietetyn ajan lisäksi nuorelle jää aikaa tavata kavereita, nukkua, syödä, käydä koulua, ulkoilla ja liikkua

Varmista, ettei nuori katso ohjelmia tai pelaa pelejä jotka ovat sopimattomia hänen ikätasolleen. Televisio-ohjelmien, elokuvien ja pelien ikärajat eivät ole suosituksia, vaan ilmoittavat lapsen ikätasolle haitallisesta sisällöstä. Ikärajamerkinnät ovat S, 7, 12, 16 ja 18.

Digitaalisten peleissä käytössä olevat ikärajat 3, 7, 12, 16 ja 18 eivät kerro pelin vaikeustasosta tai soveltuvuudesta tietyn ikäisille, vaan ne varoittavat sisällön mahdollisesta haitallisuudesta. Pelien ikärajat ovat sitovia, eli niitä tulee noudattaa.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät