Siirry sisältöön

15–18-vuotias ja median käyttö

Nuori on aina kännykällä? Mitä nuori tekee somessa? Voiko nuoren kännykän käyttöä rajata? Nuorta kiusataan netissä?

Tässä vaiheessa kehitystä nuoret muodostavat omaa identiteettiään ja alkavat itsenäistyä vanhemmistaan. Erityisesti tunteiden hallintakyky sekä tiedolliset ja abstraktin ajattelun taidot kehittyvät.

Mediankäyttö suuntautuu yhä enemmän nuorten elämästä kertoviin sisältöihin ja sosiaaliseen mediaan. Oman alakulttuurin ja vertaisryhmän rooli nuoren valinnoissa ja ajattelussa saa yhä enemmän painoarvoa myös median käyttöön liittyen. Nuoren mediamaku alkaa pikkuhiljaa kehittyä. Sosiaalista mediaa käytetään itseilmaisun, oman alakulttuurin ilmentämisessä sekä kaverisuhteiden ylläpitämiseen.

Vanhemman on hyvä olla selvillä siitä, mistä nuori on kiinnostunut ja kenen kanssa hän viettää digitaalisissa ympäristöissä aikaa. Osoita myönteistä kiinnostusta nuoren mediankäyttöä kohtaan. Ole kiinnostunut nuoren mielipiteistä ja kunnioita niitä. Näin keskusteluilmapiiri pysyy avoimena, eikä nuoren tarvitse salailla asioita, joihin nuori törmää sosiaalisissa medioissa tai muissa digitaalisissa ympäristöissä.
Jutelkaa netissä tapahtuvista asioista kuten muistakin arkisista asioista. Keskustelkaa yhdessä sosiaalisen median tapahtumista, lukemistanne jutuista ja katsomistanne elokuvista ja sarjoista, pelatkaa yhdessä. Pyydä nuorta näyttämään ja kertomaan pelaamistaan peleistä ja käyttämistään sosiaalisista medioista ja siellä esiintyvistä ilmiöistä.

Kasvavakin nuori tarvitsee edelleen vanhemman tukea, kannustusta ja läsnäoloa. Muistuta nuorta muita kunnioittavasta ja huomioivasta käytöksestä ja hyvien tapojen noudattamisesta myös netissä. Rohkaise nuorta kertomaan hänelle mahdollisesti lähetetyistä ilkeistä viesteistä tai kurjaa fiilistä aiheuttavista kuvista vanhemmalle tai muulle luotettavalle aikuiselle. Puutu nopeasti netissä tapahtuvaan kiusaamiseen. Kuule ja ota huomioon myös, miten nuori itse toivoo että tilanteet selvitettäisiin. Painota, että tunkeilevat, häiritsevät tai laittomat yhteydenotot netissä pitää torjua heti alkuunsa.

Vaikka kehittyvä ja kasvava nuori vaikuttaa osaavalta ja itsenäiseltä tarvitsee hän edelleen vanhemman tukea omasta hyvinvoinnistaan huolehtimiseen. Vanhemman tehtävänä on tukea ja opettaa nuorta hallitsemaan omaa ajankäyttöään. Jos nuoren mediankäyttö haittaa nuoren arjesta suoriutumista tai hyvinvointia on vanhemman tehtävä myös rajoittaa sitä. Netinkäyttö tai pelaaminen voi olla liiallista silloin, jos nuoren muut elämän osa-alueet kärsivät siitä. On tärkeää, että median tai laitteiden parissa vietetyn ajan lisäksi nuorelle jää aikaa tavata kavereita, viettää perheen kanssa aikaa, nukkua riittävästi, syödä, käydä koulua, ulkoilla ja liikkua.

Sopikaa yhdessä koko perheen mediankäyttöä koskevista sopimuksista ja säännöistä. Aikuisen tärkeä tehtävä on olla nuorelle esimerkkinä myös omalla mediankäytöllään. Jos aikuisen oma mediankäyttö on rajatonta, voi olla vaikea vaatia nuorellekaan rajoja mediankäytölle. Varmista, ettei nuori katso ohjelmia tai pelaa pelejä jotka ovat sopimattomia hänen ikätasolleen. Juttele nuoren kanssa yhdessä turvallisesta ja vastuullisesta mediankäytöstä, mediakriittisyydestä, ergonomiasta ja tasapainoisesta digiarjesta. Samalla aikuinen voi oppia myös nuorelta uudenlaisia näkökulmia mediankäyttöön.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Tilaa mediakasvatuksen uutiskirje

Takaisin ylös