Siirry sisältöön

9–12-vuotias ja median käyttö

Suosikkikirjat, -sarjat, -pelit ja -yhtyeet ovat lapselle tärkeitä. Ne luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta myös kaveripiirissä. Myös netin ilmiöt ja yhteisöt, niiden seuraaminen ja niihin osallistuminen ovat monelle lapselle merkityksellinen osa arkea. Ystävien mielipiteet vaikuttavat siihen, mitä pelejä lapsi haluaa pelata, mitä ohjelmia katsoa ja millä tavalla hän haluaa käyttää nettiä.

Aikuisen on edelleen huolehdittava lapsen turvallisesta mediankäytöstä. Ole avoin ja myönteisen kiinnostunut lapsen mediakäytöstä ja käytä mediaa yhdessä lapsen kanssa. Varaa aikaa keskustelulle. Lapsen mediankäyttöä voi olla tarpeen säännellä ja rajoittaa niin sisällöllisesti kuin ajallisestikin. Selkeät säännöt auttavat suojaamaan lasta ikäviltä kokemuksilta sekä pitämään mediankäytön kohtuullisena.

Lapsi saa katsoa vain ikärajamerkillä S tai 7 varustettuja televisio-ohjelmia, elokuvia ja pelata pelejä. 12 vuotta täyttäneet saavat katsoa ohjelmia tai pelata pelejä, joissa ikärajamerkintä on 12. Televisio-ohjelmien, elokuvien ja pelien ikärajat eivät ole suosituksia, vaan ilmoittavat lapsen ikätasolle haitallisesta sisällöstä.

Sopikaa, miten kännykkää käytetään. Saako sillä esimerkiksi käyttää nettiä tai ostaa sovelluksia tai pelejä? Kännykkä ei saa olla kiusaamisen väline. Muistuta lasta siitä, että salakuvaaminen tai ilkeiden viestien lähettely ei ole sallittua.

Kerro lapselle, että netissä on myös sopimatonta ja laitonta aineistoa. Rohkaise lasta kertomaan mahdollisesti kohtaamistaan häiritsevistä tai mieltä askarruttavista aineistoista ja yhteydenotoista ja valmistaudu keskustelemaan niistä hänen kanssaan.

Mikäli lapsi itse saa kurjia viestejä, siitä pitää kertoa heti vanhemmalle tai muulle tutulle aikuiselle. Kiitä ja kehu lasta kertomisesta ja pohtikaa yhdessä miten tilanne ratkaistaan tai voidaan jatkossa välttää. Kuuntele ja kunnioita myös lapsen toiveita.

Osallistu ja ole kiinnostunut siitä, miten lapsi käyttää langattomia medialaitteita, kuten älypuhelimia. Kunnioita lapsen oikeuksia myös netissä ja näytä esimerkkiä vastuullisesta ja muita huomioivasta mediankäytöstä.  Jos olet huolissasi jostain lapsen mediankäyttöön liittyvästä, ota huoli avoimesti esille ja keskustele yhdessä lapsen kanssa asiasta. Pyydä häntä näyttämään mitä netissä tapahtuu. Jos huolta herää, ethän toimi lapsen selän takana, vaan sopikaa yhdessä miten ja missä tilanteessa vanhempi voi katsoa viestejä.

Seuraile ja arvioi myös omaa mediankäyttöäsi ja perheen mediankäyttötapoja. Onko mediaan käyttämäsi aika pois lapselta? Lapsi tarvitsee edelleen vanhemman aikaa, läsnäoloa ja nauttii yhteisestä tekemisestä vanhempien kanssa.

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Lapsemme-lehden artikkeleita

Blogikirjoituksia

Ruutujen lumo -uutiskirje

Takaisin ylös