Siirry sisältöön

1–2-vuotiaan ajattelun ja puheen kehitys

Montako sanaa 2-vuotias osaa? Ymmärtääkö 2-vuotias puhetta? Mitä jos 2-vuotias ei puhu? Miten lapsen puhetta voi kehittää?

Toisen ikävuoden merkittävä tapahtuma on puheen oppiminen. Lapsi sanoo ensimmäisen merkityksellisen sanansa keskimäärin vuoden ikäisenä. Sanavarasto laajenee vähitellen, yksilölliseen vauhtiin. Lapset matkivat ja tapailevat erilaisia sanoja.

Osa lapsista alkaa toisella ikävuodella muodostaa yksinkertaisia lauseita, toisilla ensimmäiset sanat ilmaantuvat vasta lähempänä 2-vuotissyntymäpäivää. Aluksi lauseet ovat lyhyttä sanomista, kahden sanan lauseita, joissa ei ole epäolennaisia sanoja, esim. ”Ei haluu.” 1½-vuotiaana lapsen sanavarasto on keskimäärin 30–50 sanaa.

Puheen oppimisen nopeuteen vaikuttavat ympäristön virikkeet: kuinka paljon lapsen puhetapailuun vastataan, lapselle puhutaan, nimetään esineitä ja asioita ja luetaan kirjoja. Suurta merkitystä on myös lapsen persoonallisuudella ja yksilöllisillä sekä perinnöllisillä ominaisuuksilla.

Jokainen lapsi kehittyy omassa aikataulussaan, siksi lasten kehityksen keskinäinen vertailu on yleensä turhaa. Jos vanhempaa huolestuttaa jokin asia lapsen kehityksessä, asia kannattaa ottaa puheeksi neuvolassa.

Vuoden ikäinen lapsi ymmärtää yksinkertaisia kehotuksia, esim. ”Anna pallo.” Lapsi ymmärtää paljon enemmän puhetta kuin osaa itse sitä tuottaa. Lapsen muisti kehittyy edelleen ja hän saattaa esim. muistaa, minne on pannut jonkin lelun tai missä jotain tiettyä tavaraa kotona säilytetään.

Lapsi voi jo nimetä sellaisiakin ihmisiä ja esineitä, jotka eivät ole paikalla. Iän myötä ongelmanratkaisutaidot kehittyvät ja lapsi esim. ymmärtää avata laatikon etsiessään lelua.

Kun se on mahdollista, lapsen voi antaa harjoitella päätösten tekemistä antamalla hänen valita esim. 2 tai 3 paidasta mieluisimman. Liian monet vaihtoehdot turhauttavat lasta.

Lähestyessään 2 vuoden ikää lapsi alkaa leikkiä mielikuvitusleikkejä, joissa lelut toimivat erilaisissa tilanteissa.

 

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös