Siirry sisältöön

15–18-vuotiaan kaverisuhteet

Mitä kaverit merkitsevät nuorelle? Mitä nuori oppii kavereilta? Miksi kavereita tarvitaan nuoruudessa?

Ikätovereista tulee entistä tärkeämpiä, kun nuori alkaa irtaantua vanhemmistaan ja rakentaa omaa itsenäisyyttään. Kaveriporukasta haetaan läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, joita saatiin aikaisemmin yksinomaan perheeltä ja vanhemmilta. Vanhemmista irtautuvalla nuorella on paljon rakkautta jaettavanaan. Kuuluminen porukkaan on nuorelle ja tämän identiteetille kehityksellisesti välttämätöntä.

Keskinuoruudessa kaverisuhteet kehittyvät usein varhaisnuoruutta intiimeimmiksi. Nuori ei välttämättä liiku samanlaisissa isoissa joukoissa kuin ennen. Nyt hän viihtyy aiempaa pienemmissä joukoissa, joilla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Nuorten ystävyyssuhteet ovat kiinteitä ja voivat kestää pitkään. Arvot, asenteet ja ajattelutavat yhdistävät ystävyksiä. Yhdessä jaetaan itselle tärkeitä asioita ja osoitetaan toiselle luottamusta ja välittämistä. Nuori käsittelee ystävän kanssa monia kasvuun ja aikuisuuteen liittyviä asioita, joista ei välttämättä halua puhua vanhemmilleen.

Ystävyyssuhteissa opitaan ottamaan toinen toisiaan huomioon, antamaan ja saamaan. Riidat ovat uhka ystävyydelle, mutta ne ovat myös haasteita opetella selvittämään erimielisyydet. Ystävyydessä opitaan tuntemaan toista, viihtymään yhdessä, keksimään kiinnostavaa tekemistä ja luottamaan toiseen. Samalla harjaannutaan selviämään karuista pettymyksistä. Kun nuori etsii ystäviä, hän huomaa vähitellen, millaisen ihmisen kanssa hän viihtyy ja tulee parhaiten toimeen. Ystävyyssuhteissa opitut ihmissuhdetaidot ovat pohjana myöhemmille parisuhteille.

Yhteenkuuluvuuden tunne on nuorille yhdessä olossa tärkeää, ei niinkään aktiivinen toiminta. Keskinäiset solidaarisuuden tunteet täydentävät yhteenkuuluvuutta. Kaveriporukassa nuorella on mahdollisuus kokeilla rajoja, omaksua tietoja ja taitoja ja ilmaista ja purkaa omia ajatuksia ja tunteita. Nuori opettelee ottamaan paikkansa ryhmässä ja toimimaan ryhmänä. Samalla hän oppii asioita itsestään ja rakentaa minäkuvaansa. Kaverien kanssa on mahdollista kokea asioita, jotka vaikuttavat suuresti hyvinvointiin. Tämän vuoksi yksinäisyys on nuoren kehityksen kannalta aina riski.

Aiheeseen liittyvät

Tukea vanhemmalle

Takaisin ylös