6–7-vuotiaan älyllinen kehitys

Kuuden vuoden iässä ajattelutoiminnot kehittyvät nopeasti. Lapsen on entistä helpompaa pohtia erilaisten ilmiöiden syitä ja hyödyntää pohdinnoissaan mielikuvia. Silti esikouluikäinen oppii uusia asioita parhaiten ja mieluiten leikkien ja kokeillen.

Lapsi suunnittelee ja tekee kokeita, joilla hän testaa erilaisia ilmiöitä. Hän on usein kiinnostunut luonnosta. 6-vuotias pystyy keskittymään melko hyvin työnsä äärelle ja viemään sen loppuun.

Lapsen tiedonhalu

Esikouluikäinen on innokas oppimaan uutta ja hän nauttii asioiden pohdiskelemisesta ja oivaltamisesta. Hän muodostaa asioista omia mielipiteitä. Muisti, sanavarasto ja ajattelukyky kehittyvät, kun lapsi saa pohtia ja keskustella asioita yhdessä aikuisen kanssa. Lapsen tiedonhalua kannattaa tukea: vastailla hänen kysymyksiinsä ja etsiä yhdessä vastauksia.

Puhuminen,  kirjoittaminen ja lukeminen kouluun siirryttäessä

6-vuotias puhuu jo sujuvasti ja tulee ymmärretyksi erilaisissa tilanteissa. Hän taivuttaa sanoja useimmiten oikein. Esikoulussa lapset kiinnostuvat kirjaimista ja numeroista. Kirjat ovat mieluisia.

Moni oppii kirjoittamaan nimensä ja joitakin kirjaimia, jotkut oppivat jo lukemaan ja kirjoittamaan. Ei tarvitse kuitenkaan huolestua, jos näin ei tapahdu. Lukemisen taidot lasten välillä tasoittuvat koulussa: valtaosa oppii lukemaan ensimmäisenä kouluvuonna.

Kuusivuotiaan lapset leikit

Leikkiminen on monessa mielessä tärkeää. Esimerkiksi roolileikeissä voi harjoitella jännittäviä tilanteita ja eläytyä toisen asemaan. Lapsi käsittelee leikeissään monia aikuiselämän ilmiöitä: barbit, autot ja supersankarit ilmentävät kauneutta, nopeutta ja menestystä. Muisti, ilmaisukyky, kyky suunnitella asioita ja sanavarasto kehittyvät leikeissä. Lapsi tutustuu uusiin asioihin ja omiin kykyihinsä.

Leikki on lapselle ilon ja luovuuden lähde. Lapsen päivään pitää sisältyä runsaasti tilaa ja aikaa leikille ja vapaalle touhuilulle.

Arjen iloa

”Lasten riemu, hauskat oivallukset, loputon mielikuvitus ja tiedon jano.”

”Lapset ylipäätään, koko sakin yhteen pelaaminen. Lasten puheet päivittäin. Pienimmän uudet opit. Se, kun isompien kanssa on yhteisiä juttuja, esim. käytiin shoppailemassa 6-vuotiaan kanssa. On ehdottoman mukavaa olla tärkeä.”

Aiheeseen liittyvät