Siirry sisältöön

Vanhempi 15–18-vuotiaan fyysisen kehityksen tukena

Voiko nuoren kanssa saunoa yhdessä? Voiko nuorta vielä halata? Myöhään kehittynyt poika? Nuoren epävarmuus omaa kehoaan kohtaan?

Nuoren kehon muutos ja psyykkisen kehityksen tapahtumat voivat hämmentää myös vanhempaa. Nuori ei ehkä enää suostu perinteiseen halaukseen ja voi hermostua vanhemman kosketuksesta. Itsenäisyyden ja läheisyyden välisestä ristiriidasta huolimatta olisi tärkeää säilyttää kosketus ja läheisyys nuoren kanssa. Nuori tarvitsee vanhemman läheisyyttä ja sen tuomaa turvaa, vaikka alkaa ulkoisesti muistuttaa aikuista. Tapa koskettaa ja olla lähellä on kuitenkin syytä päivittää. Esimerkiksi hartioiden hierominen tai hiusten harjaaminen voivat olla luontevia tapoja olla nuoren lähellä.

Nuori tarvitsee vanhempiensa hyväksyntää ja kannustusta hyväksyäkseen kehonsa muutokset. Voimakas, mutta kielteinen vaikutus on vanhemman tai muiden aikuisten humoristisilla tai piikikkäillä kommenteilla nuoren ulkonäöstä. Aikuisen mielestä hyväntahtoinen ja vitsikäs huomautus on nuoren mielestä monesti kaikkea muuta. Nuorta ei pidä siedättää tai karaista ulkonäköön kohdistuvilla loukkauksilla. Pienetkin kielteiset huomautukset omasta ulkonäöstä painuvat syvälle nuoren mieleen ja voivat vaikuttaa vielä aikuisena.

Vanhempaa tarvitaan selittämään mediassa näkyviä ilmiöitä. Media antaa toisinaan voimakkaita malleja siitä, millaisia eri sukupuolien pitäisi olla. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa paljon esillä olevat henkilöt ovat monesti nuorten esikuvia ja nuoret pyrkivät olemaan esikuviensa kaltaisia. Vanhempien on hyvä keskustella nuoren kanssa medioista välittyvän ja todellisen ulkomuodon välillä. Haitallista on, jos median ulkonäköön painottuvat mielikuvat ihmiskehoista muodostuvat nuoren ainoaksi vertailukohteeksi itselleen. Koska nuori kuulostelee ja peilaa aikuisena olemisen mallia läheisistä aikuisistaan, vanhemman pitäisi välttää myös oman vartalon toistuvaa mitätöintiä ja jatkuvaa laihdutuspuhetta nuoren kuullen.

Jos nuoren murrosikä odotuttaa itseään, vanhempien on tärkeä rohkaista nuorta hyväksymään oma kehitystahtinsa. Ikätovereita myöhäisempi kehittyminen voi vaikuttaa kielteisesti nuoren minäkuvaan. Esimerkiksi pienikokoinen poika kärsii koostaan herkässä iässä, jolloin urheilusuorituksia ja voimaa pidetään jonkinlaisina miehisyyden merkkeinä. Vanhempi voi kertoa omista kokemuksistaan ja erityisesti selviytymiskeinoistaan, jos hän on itse kehittynyt ikätovereitaan myöhemmin.

Satunnaiset epävarmuuden tunteet omasta vartalosta kuuluvat nuoruuteen, mutta niitä voi yrittää hallita esimerkiksi liikunnan avulla. Säännöllinen liikunta auttaa nuorta hahmottamaan vartaloaan ja sietämään stressiä. Monet tutkimukset ovat osoittaneet lasten liikunnallisuuden ja itseluottamuksen välisen positiivisen yhteyden. On kuitenkin muistettava, että kohtuus kaikessa. Liikkumisen ja harrastamisen pitää olla mukavaa eikä se saa aiheuttaa nuorelle ylimääräistä stressiä.

Aiheeseen liittyvät

Tukea vanhemmalle

Takaisin ylös