Siirry sisältöön

15–18-vuotiaan seksuaalinen kehitys

Nuori ja seksi? Minkä ikäisenä nuori voi seurustella?

Seksuaalisuudella tarkoitetaan ihmisessä olevaa kokonaisvaltaista elämää ylläpitävää voimaa. Se on olemassa jokaisessa lapsuudesta vanhuuteen saakka. Seksuaalisuus on osa ihmistä ja se vaikuttaa tapaamme elää, tuntea, ajatella ja rakastaa. Se kehittyy vaiheittain ja kehitys jatkuu koko elämän ajan.

Ihminen on seksuaalinen olento koko elämänsä ajan, mutta nuoruudessa seksuaalisuuteen liittyvät asiat tulevat uudella tavalla esille. Oma keho muuttuu nopeasti mieheksi tai naiseksi. Nuoren kehitys hämmentää usein niin nuorta kuin vanhempiakin.

Kaikki seksiin liittyvä kiinnostaa, ja nuoren puheessa saattaa vilistä seksisanastoa aikuista hirvittävällä tavalla. Sanat eivät tarkoita tekoja. Nuori saattaa olla tietämätön seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Hän ei osaa vielä yhdistää hellyyden ja rakkauden tunteita ja seksuaalisuutta toisiinsa. Seksuaalisen kehityksen aikataulu on jokaisella yksilöllinen.

Nuori pyrkii sopeutumaan muuttuneeseen kehoonsa ja etsii omaa seksuaalista identiteettiään. Nuori pohtii omaa naiseuttaan tai miehisyyttään ja tutustuu rauhassa itseensä. Itsetyydytys on luonnollinen tapa tutustua omaan kehoon ja purkaa paineita. Nuori saattaa masturboida monta kertaa päivässä. Hän voi olla huolissaan itsetyydytyksestä ja miettiä, kuinka usein sitä saa harrastaa. Itsetyydytystä voi harrastaa niin usein, kun se ei häiritse nuoren arkea.

Joillakin nuorilla heräävä seksuaalisuus ilmenee aluksi ronskeina puheina ja käytöksenä. Pikku hiljaa seksuaalisuus tulee kokonaisvaltaisemmaksi ja sosiaalisemmaksi ihastumisen ja rakastumisen tunteineen. Tunteet suunnataan nyt kaukorakkauksien ja pop-idolien sijaan toisiin nuoriin. Seurustelukokeilut kuuluvat nuoren itsenäistymiseen ja auttavat osaltaan irtaantumaan vanhemmista.

Seurustelukokeilut ovat usein lyhytaikaisia. Monesti seurustelukumppani löytyy omasta kaveriporukasta. Kun kaveriporukassa on sekä tyttöjä että poikia, nuori voi rauhassa oppia tuntemaan ihastuksen kohteitaan turvallisessa joukossa. Nuoren ihastukset alkavat ja päättyvät, uusia rakkauden kohteita tulee ja menee.

Joskus nuoresta tuntuu, että kaikki muut seurustelevat. Vakituiseen seurusteluun ei ole kuitenkaan mikään kiire. Nyt harjoitellaan seurustelutaitoja: opetellaan näyttämään omia ja ymmärtämään toisen tunteita, kunnioittamaan toista ja sietämään pettymyksiä ja vastoinkäymisiä. Seurusteluun liittyvä huoli on pohjimmiltaan nuoren huolta siitä, voiko kukaan välittää hänestä tai ihastua häneen. Nuori saattaa pohtia omaa ulkonäköään ja miettiä, kelpaako omanlaisenaan kenellekään.

Nuorella voi olla paineita siitä, että hänen pitäisi olla seksuaalisesti kokeneempi kuin haluaisi. Nuoret luulevat usein, että kaikki muut ovat esimerkiksi olleet yhdynnässä. Seksiasioilla rehentely ja totuuden vääristely ruokkivat harhakuvitelmaa. Kaveripiiri saattaa painostaa nuorta varhaisiin seksuaalisiin tekoihin, sillä joissakin nuorisojoukoissa arvostus liitetään varhaisiin seksuaalisiin kokemuksiin. Tyttö- tai poikakaveri voi osaltaan painostaa nuorta seksiin.

On tärkeää, että nuori tuntee ja hyväksyy oman kehonsa ja seksuaalisuutensa, ennen kuin jakaa ne toisen ihmisen kanssa. Ensimmäisten seksuaalisten kokeilujen aika on vasta, kun nuori välittää aidosti kumppanistaan ja on tunne-elämältään riittävän kypsä: nuori kykenee vastavuoroiseen suhteeseen ja läheisyyteen ja haluaa tutustua rakastettunsa arvoihin ja asenteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Hän osaa arvostaa toista, toisen tuntemuksia ja ottaa huomioon myös kumppanin mielipiteet ja toiveet. Kun nämä asiat ovat kunnossa, ensimmäisestä seksuaalisesta kokemuksesta toisen ihmisen kanssa tulee hyvä kokemus.

Aiheeseen liittyvät

Tukea vanhemmalle

Takaisin ylös