Siirry sisältöön

Leikit ja media

Lapset käsittelevät elokuvissa, televisiossa ja peleissä nähtyjä asioita leikin avulla. Lapset luovat leikissä omaa vertaiskulttuuriaan, mikä on tärkeää kehityksen ja kasvun kannalta. Leikit ja lelut ovat yksi tapa, jolla lapsi kuvaa ja kertoo muille itsestään ja elämästään.

Mediassa esitettyjen tarinoiden ajatellaan toisinaan köyhdyttävän lapsen mielikuvitusta ja omaa kuvitteellista leikkiä. On ajateltu, että tällöin uuden luominen leikissä vähenee. Etenkin valmiiden tarinoiden, kuten elokuvien ja televisio-ohjelmien, epäillään tarjoavan valmiit vihjeet leikin juonen kehittämiselle. Tällöin lapset jäljittelisivät ja toistaisivat elokuvissa ja televisiossa näkemäänsä, eivätkä niinkään loisi uutta.

Median välityksellä nähdyt ja koetut asiat ovat osa lasten leikkiperinnettä. Lasten leikkikulttuurissa vaikuttavat samaan aikaan vanhat perinteet ja uudet, lasten mediankäytöstä kumpuavat ideat ja opit. Niiden kertautuminen lasten välisissä suhteissa on tärkeä osa lasten omaa kulttuuria.

Lapsi voi luomassaan ja hallitsemassaan kuvitteellisessa vuorovaikutuksessa kokeilla erilaisia tapoja suhtautua asioihin. Siinä voi poiketa tutusta ja liioitella omia mahdollisuuksia.

Leikissä voi kokeilla erilaisia rooleja, joiden avulla lapsi oppii tarkastelemaan asioita toisten ihmisten näkökulmasta. Samalla lapsi ymmärtää, miltä hän itse toisten mielestä vaikuttaa. Leikissä lapset nostavat esille ominaisuuksia, joita haluavat itseensä liittää ja luonteenpiirteitä, joita eivät tahdo.

Saduissa on lähes poikkeuksetta onnellinen loppu ja paha saa palkkansa. Lasten rajuimmissakin taisteluleikeissä voi olla kyse siitä, että lapset käyvät niiden avulla useita kertoja läpi sitä, miten hyvä voittaa. Lapset eivät siis aina vain jäljittele taistelua, vaikka se sellaiselta aikuisen silmissä saattaa näyttää.

On tärkeää erottaa väkivallan käyttö ja leikkitilanteet toisistaan. Leikissä lapset harjoittelevat yhtä aikaa oman aggression hallitsemista ja aggression purkamista.

Jos lapsen leikissä näyttää olevan vain mediasta nousseita ideoita tai taistelukohtauksista omaksuttuja oppeja, aikuisen kannattaa rikastaa lapsen leikkiä ja ohjata häntä tekemään myös jotain muuta.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös