Ohjaajan opas

Aikaseikkailu on valmis kerhokonaisuus

Ohjaajan oppaat pitävät sisällään kerhokertojen tavoitteet, tarvittavat materiaalit ja ohjelman aina lämmittelystä kerhokerran yhteiseen purkuun asti.

Lisätietoa:

  • Kerho-ohjelmat sisältävät kymmenen kerhokertaa. Kerhon voi pitää myös lyhyempänä kokonaisuutena ja kerhokerroista voi tarvittaessa tiputtaa pois seuraavat kerrat ilman, että se vaikuttaa kerhon taustalla olevaan tarinaan.
    • Aikaseikkailu kestävä kehitys -kerho: 8 Luonnossa ja 9 Lepohetki
    • Aikaseikkailu tulevaisuuslukutaito -kerho: 8 Bongaa kaveri ja 9 Ostoksille
  • Yksittäinen kerhokerta on toteutettavissa 90 minuutissa mutta hyvä on noudattaa oman koulun kerhon kestoa. Kerho-ohjelmaa voi muokata kerhoaikatauluun ja ryhmälle sopivaksi.
  • Kerho-ohjelman toiminnallisuuden ja yksilöllisen huomioimisen takia suosittelemme ryhmäkooksi enintään seitsemää lasta / kerho-ohjaaja.

Tutustu kerhoaineistoihin

 

Ohjaajan oppaat

Aikaseikkailu kestävä kehitys -kerhon
ohjaajan opas

Aikaseikkailu tulevaisuuslukutaito -kerhon
ohjaajan opas (pilotoitavana syksyn 2021 ajan)

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät