Siirry sisältöön

Tutortoiminnan käynnistäminen

Kun tutortoimintaa käynnistetään oppilaitoksessa, on tärkeää, että toiminnalle on johdon tuki. Se että oppilaitoksen johto arvostaa tutortoimintaa, vaikuttaa myös koko henkilökunnalta saatavaan tukeen.

  • Tutortoiminnasta vastaavan ja tutoreiden ajankäytöstä
  • Tutortoiminnan resursseista
  • Tutortoiminnan kirjaamisesta osaksi oppilaitoksen opetussuunnitelmaa
  • Tutortoimintaan osallistuville opiskelijoille myönnettävistä opintopisteistä
  • Tutortoiminnan tavoitteista ja roolista osana oppilaitoksen hyvinvointityötä
  • Tutortoiminnasta tiedottamisesta opiskelijoille
  • Miten henkilökuntaa tiedotetaan ja motivoidaan sekä miten heidät koulutetaan hyödyntämään tutoropiskelijoita

Tutortoiminnan suunnitelma ja aikataulu on hyvä olla koko henkilökunnan tiedossa ja nähtävillä. Oppilaitoksen henkilökunnalle kannattaa tiedottaa tutortoiminnasta saatavista hyödyistä. Opettajat suhtautuvat toimintaan yleensä myönteisesti kun huomaavat että opiskeluviihtyvyys parantaa työrauhaa. Kun oppilaitoksella on yhteinen näkemys tutortoiminnan tärkeydestä, on itse toiminnan toteuttaminen huomattavasti sujuvampaa.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös