Siirry sisältöön

Tutorvastaavan tehtävät

Tutorvastaavan tehtävänä on huolehtia oppilaitoksen vastuuhenkilönä ja tutoreiden tukena käytännön toiminnassa ja sen kehittämisessä.

 • ohjaa oppilaitoksensa tutortoimintaa
 • vastaa tutoreiden rekrytoinnista ja valintaprosessista
 • huolehtii tutoreiden koulutuksesta joko tilaamalla ulkopuolisen kouluttajan tai järjestämällä koulutuksen oppilaitoksen henkilökunnan voimin
 • tapaa tutoreita säännöllisesti ja kannustaa tutoreita toiminnassaan
 • toimii tutoreiden tukena tiedotuksessa opiskelijoille ja henkilöstölle
 • vie eteenpäin tutoreiden ideoita ja varmistaa resursseja
 • vastaa tutortoiminnan pitkäjänteisestä kehittämisestä ja suunnitelmallisuudesta
 • huolehtia tutortoiminnan seurannasta (opintoviikot ja arvosanat tutoreille)
 • laatia ja päivittää tutortoiminnan opetussuunnitelmaa
 • innostaa johtajan ja ryhmänohjaajat toiminnan kehittämiseen
 • toimia apuna verkostoitumisessa esimerkiksi oppilaskunnan kanssa tai yhteyshenkilönä järjestöjen suuntaan.

Opetussuunnitelma antaa pohjan tutortoiminnan toteuttamiselle ja viestii siitä, että tutorointi on tärkeä osa oppilaitoksen toimintaa. Siksi tutortoiminnan tulee näkyä myös opetussuunnitelmassa. Tutortoiminnan opintoviikoista sovitaan yhdessä oppilaitoksen johdon kanssa. Opintoviikkoja voidaan myöntää esimerkiksi toimintaan osallistumisen mukaan siten, että tutoreilla on käytössään tutortoiminnan passi, johon kerätään merkintöjä toimintaan osallistumisesta.

Tutoreiden järjestämiin tapahtumiin osallistuvilta on hyvä kerätä palautetta tapahtumien onnistumisesta. Etenkin ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden kokemuksia tutoroinnista on tärkeä kerätä, jotta toimintaa voidaan seuraavaa vuotta ajatellen kehittää. Myös tutorryhmän kanssa on hyvä tehdä itse arviointia ja pohtia tavoitteiden toteutumista lukuvuoden lopuksi.

[helpful]
Takaisin ylös