Siirry sisältöön

Ideoita tutortoimintaan

Ryhmän merkitys opiskelijan hyvinvoinnissa, oppimisessa ja sosiaalisen identiteetin kehittymisessä on keskeinen. On erittäin tärkeää, että opiskelija kokee oman ryhmänsä hyvänä ja turvallisena ja voi keskittyä oppimiseen, tarvitsematta pohtia, tuleeko hyväksytyksi ryhmässä sellaisena kuin on.

Tutorit voivat olla merkittävä apu ryhmäyttämisessä.

 • Erilaiset toiminnalliset harjoitukset, tutustumisleikit ja pelit edistävät ryhmän toimintaa ja yhdessä tekemistä ja tutustumista myös ylemmän vuoden opiskelijoihin.
 • Ryhmäyttämisessä hyvä huomioida, millaisia ryhmäharjoituksia voi teettää ja missä tilanteissa. Jos ryhmän kanssa tehdään tutustumisharjoituksia ensimmäistä kertaa, on tärkeää, että jokainen voi kertoa itsestään vain sen verran kuin kokee mukavaksi.
 • Ryhmäyttämistä on hyvä jatkaa läpi vuoden, sillä ryhmien tutustuminen ei tapahdu hetkessä. Myös ryhmän kokoonpano tai sosiaaliset suhteet vaihtelevat usein kesken lukuvuotta.

Tutorit ovat osa oppilaitoksen hyvinvointityötä ja luovat oppilaitokseen avointa ja mukaan ottavaa ilmapiiriä. Ohessa muutamia esimerkkejä mahdollisista toimintatavoista:

 • Oppilaitokseen voidaan luoda oma tervehtimiskulttuuri, jossa kaikki tervehtivät toisiaan tullessaan vastaan esimerkiksi oppilaitoksen käytävillä. Samalla kasvot tulevat tutuksi ja kaikki kokevat olevansa samaa ryhmää. Tutorit ohjeistavat uudet opiskelijat käytäntöön heti kouluvuoden alkaessa.
 • Tutorit voivat järjestää hyvinvointiviikon, jossa kiinnitetään erityisesti huomiota fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Päivien teemoiksi valitaan asioita, jotka ovat sillä hetkellä tavalla tai toisella ajankohtaisia oppilaitoksessa. Hyvinvointiteemat voivat liittyä esimerkiksi tunnetaitoihin, stressinhallintaan, ihmissuhteisiin, päihteisiin, liikuntaan, ravintoon ja seksuaaliterveyteen. Teemaviikolla voi myös kutsua paikalle ulkopuolisia toimijoita järjestämään ohjelmaa ja herättämään keskustelua eri aiheista.
 • Tutorit voivat teettää opiskelijaryhmille hyvinvointiin liittyviä harjoituksia tai järjestää erilaisia toimintapisteitä ympäri oppilaitosta. Lisäksi tutorit voivat tehdä oppilaitoksen seinille hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä erilaisia mainoksia ja iskulauseita.
 • Tutorit voivat järjestää kilpailuja hyviin tapoihin ja terveyteen liittyvissä asioissa koko oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle.
 • Tutorit voivat järjestää kiusaamisen vastaisen teemaviikon, jossa tutorit kiertävät luokissa näyttämässä MLL:n tuottaman videotarinan ryhmän ulkopuolelle jäämisestä ja herättävät sen pohjalta keskustelua, miten kaikki otetaan ryhmään mukaan. Katso videot tämän sivun alaosasta. Viikolle voi ideoida erilaisia tempauksia, joissa korostetaan toisten huomioon ottamista ja yhteishenkeä.

Tutorit järjestävät lukuvuoden aikana erilaisia teemapäiviä, jotka katkaisevat mukavasti tavallista opiskeluarkea. Teemapäivän voi järjestää lähes mistä aiheesta vain. Aiheita voi olla esimerkiksi:

 • Yhdessä tekemisen päivä koulujen alkaessa
 • Hyvinvointipäivä
 • Hyvät tavat
 • Naamiaiset
 • Pikkujoulut
 • Talvirieha
 • Ystävänpäivä
 • Vapputapahtuma
 • Ihmisoikeuksien päivä

Uudelle aloittavalle ryhmälle nimetään muutama saman alan vanhempi opiskelija nimikkotutoreiksi.

 • Nimikkotutorit ovat opiskelijoille nimettyjä lähitutoreita, jotka vastaavat erityisesti tietyn opiskelijaryhmän asioista.
 • Nimikkotutorit voivat olla heti lukuvuoden alussa ottamassa vastaan heille nimettyjä uusia opiskelijoita.
 • Nimikkotutorit voivat seurata erityisesti omia opiskelijoita ja käydä kyselemässä heiltä opintojen alun sujumisesta sekä järjestää yhteisiä vapaa-ajan aktiviteetteja tai illanviettoja.
 • Nimikkotutoreiden puoleen voi olla helpompi kääntyä mieltä askarruttavissa asioissa.
 • Nimikkotutor ei ole ammattiauttaja, mutta hän voi olla kuuntelija ja rinnallakulkija, joka tarvittaessa rohkaisee hakemaan apua viralliselta taholta.
 • Nimikkotutorit voivat olla myös ns. salatutoreita, jotka on nimetty uusille opiskelijoille siten, etteivät uudet opiskelijat tiedä sitä. Salatutorit käyvät jututtamassa omia tutoroitaviaan sekä seuraavat erityisesti heidän kiinnittymistä oppilaitokseen ja opintoihin.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös