Siirry sisältöön

Tutoreiden valinta

Tutoreita rekrytoidessa voi käyttää hakulomaketta, haastattelua, tai ryhmätehtävää tai ryhmähaastattelua , jossa päästään seuraamaan tutoreiden erilaisia rooleja ja toimintaa. Mikäli tutortoimintaa on jo ollut oppilaitoksessa, kannattaa rekrytoinnissa käyttää apuna jo olemassa olevia tutoreita. Tutoreilla on monia erilaisia vahvuuksia vaativia tehtäviä, joten monenlaiset opiskelijat voivat olla erinomaisia tutoreita.  Tärkein ominaisuus tutorina on halu auttaa uusia opiskelijoita ja kehittyä itse vertaisohjaajana. Tutoreita on hyvä olla ainakin kaksi jokaista seuraavana syksynä aloittavaa ryhmää kohden. Ammatillisissa oppilaitoksissa on tärkeää saada tutoreita mahdollisimman monelta alalta.

Jos oppilaitoksessa tai yksikössä ei vielä ole tutoreita tai toimintaan ei saada mukaan kuin vain muutama, kannattaa tutortoimintaa pitää yllä siitäkin huolimatta. Muutaman hyvän tutorin voimin voidaan toiminnan profiilia nostaa ja laajentaa seuraavaa vuotta ajatellen. Kun toiminta on näkyvää, seuraavana vuonna rekrytointi on jo helpompaa. Luokissa kiertäminen ja toiminnasta kertominen innostaa usein opiskelijoita mukaan toimintaan. Puskaradio on kuitenkin usein parasta rekrytointia niin sosiaalisessa mediassa kuin koulun käytävilläkin.

Takaisin ylös