Siirry sisältöön

Tutoreiden koulutukset

Tutoreiden koulutuksessa tutoreille kerrotaan, mitä heiltä odotetaan tutoreina ja mitä tavoitteita oppilaitoksella on tutortoiminnalle. He myös asettavat itse omat toiminnalliset tavoitteensa ja pohtivat mihin he voivat vaikuttaa oppilaitoksessa. Ymmärrys oman toiminnan tärkeydestä ja tavoitteista motivoi ja innostaa tutoreita.

  • Mannerheimin Lastensuojeluliitto. MLL:n kouluttajat kouluttavat tutoreita erityisesti ryhmäyttämiseen ja vuorovaikutustaitoihin liittyvissä asioissa.
  • Suomen ammattiin opiskelevien liitto. SAKKI:n koulutuksen aikana tutorit ryhmäytetään ja heille opetetaan tutortoiminnassa tarvittavia asioita, kuten tapahtumien suunnittelua ja vertaistukena toimimista.
  • Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto. SAKU kouluttaa harraste- ja liikuntatutoreita, jotka järjestävät oppilaitoksissa urheilu ja kulttuuritapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa mm. asuntoloissa.
  • Suomen Lukiolaisten Liitto. SLL  järjestää koulutuksia lukioiden tutoreille. Koulutuksessa perehdytään tutorin tehtäviin ja hyvän tutortoiminnan periaatteisiin sekä oppitaan menetelmiä suunnitella tutorvuotta sekä toteuttaa toiminnallisia menetelmiä uusien opiskelijoiden ryhmäyttämiseksi.

Koulutuksessa on hyvä käydä läpi yhdessä tutorryhmän kanssa ainakin seuraavia asioita:

  • Tutortoiminnan tavoitteet
  • Tutorin tehtävät ja rooli
  • Ryhmäyttäminen ja sen merkitys
  • Vertaistuki, vuorovaikutustaidot ja varhainen puuttuminen
  • Tapahtumien ja vapaa-ajantoimintojen järjestäminen
  • Tutoreita kannattaa myös lisäkouluttaa järjestämällä esimerkiksi viestintä-, esiintymis-, hyvinvointi- tai ryhmäyttämiskoulutuksia.

Tilaa kouluttaja

Takaisin ylös