Siirry sisältöön

Lasten ajatuksia tulevaisuudesta

Kirjoittaja on Heli Korvuo Aikaseikkailu-hankkeen pro gradun tekijä Turun yliopistosta. 

Lentäviä autoja ja rakettireppuja, vai ensi vuoden lomareissu ja uusi puhelin? Lapsille tulevaisuus on kaikkea tätä ja vielä jotain siltä väliltä. Arjessa puhuttaessa tulevaisuudella viitataan johonkin epämääräiseen, edessä siintävään aikaan. Tutkin pro gradussani lasten tulevaisuusajattelua ja miten sitä sanoitetaan.  

Miten tulevaisuus nähdään? Mitä se pitää sisällään? Miten ja millä keinoin tulevaisuudesta puhutaan?

Osallistuin kesällä 2021 kahdelle Aikaseikkailu-kesäleirille, jossa sain keskustella aiheesta lasten kanssa. Keskustelun lisäksi pyysin lapsia piirtämään kuvia tulevaisuudesta, joita kutsuin tulevaisuuskuviksi. Tulevaisuudentutkimuksessa tulevaisuuskuvat ovat työvälineitä, joiden avulla mahdollisia tulevaisuuden tiloja voidaan tarkastella. Kuvat muodostuvat tiedon, uskomusten, pelkojen ja toiveiden sekoituksesta. Se, millainen tai millaisia tulevaisuuskuvia henkilöllä on, ohjailevat hänen päätöksentekoaan ja valintojaan. 

Lasten piirtämät kuvat voivat antaa vihjeitä heidän toivomastaan tulevaisuudesta: mistä tulevaisuuden sukupolvet unelmoivat, mitä arvoja heillä on, mitkä ilmiöt tulevat olemaan merkityksellisiä tulevaisuudessa.

Piirustusten avulla lapset voivat ilmaista itseään visuaalisesti, luovuutta käyttäen. Tutkija taas pääsee piirustusten kautta tarkastelemaan ajatuksia ja tunteita eri näkökulmasta ja syvällisemmin kuin pelkästään sanallisilla kysymyksillä.

Moni piirustus liittyi arkielämään, perheeseen, kotiin ja harrastuksiin. Toinen merkittävä aihe oli teknologia ja keksinnöt. Keksintöjen kautta arkea voidaan hahmottaa: ihmisten elämään kuuluvat tavarat, jotka on tehty helpottamaan tietyn ajan elämää.  

Piirustukset näyttävät, että teknologialla on rooli lasten tulevaisuusajattelussa. Se on mukana arjessa, kuten kodissa erilaisina välineinä ja mahdollistajina. Kävelevät wc-pöntöt, nappia painamalla vaihtuvat vaatteet ja hologrammipuhelimet voivat näyttäytyä hyvin kaukaisina asioina, mutta kukaan ei voi varmaksi sanoa, etteikö tällaisia keksintöjä voisi syntyä tulevien vuosikymmenten, viimeistään vuosisatojen, kuluttua.  

Toinen esimerkki esille nousseista teemoista on lemmikit. Lemmikit voivat toisille liittyä harrastukseen, kuten ratsastukseen. Usealle ne ovat perheenjäsen. Lemmikit voivat symboloida rakkautta ja huolenpitoa, yhteisöllisyyttä ja vastuullisuutta. Lapsi on yleensä se, josta huolehditaan. Lemmikkien kautta lapsi voi itse oppia huolehtimaan toisesta.  

Yhtenä Aikaseikkailun päämääränä on vahvistaa lasten uskoa tulevaisuuteen, mutta myös vahvistaa luottamusta omiin kykyihin, taitoihin ja vahvuuksiin. Eläinten kanssa toiminen voi vahvistaa luottamusta omiin kykyihin, kuten siihen, että itse on osaavainen ja huolehtiva ihminen.  

Tulevaisuuskuvat antavat osviittaa lasten arvoista sekä siitä, miten arvot heijastuvat tulevaisuuden näkymiin ja toiveisiin. Arvot ovat symboleita, jotka vaikuttavat ja motivoivat päätöksentekoon ja toimintaan. Ne heijastelevat tarpeitamme. 

Mikäli ihminen ei ole tiedostanut ajattelunsa taustalla vaikuttavia arvoja, ne voivat ohjailla tiedon hankintaa vahvistamaan omia arvoja. Tällöin yksilö ei edes ala arvioimaan saatua tietoa, sillä se tukee jo hänellä valmiiksi olleita käsityksiä.  

Se, että emme tunnista taustalla vaikuttavia omia arvojamme lisää stereotyyppistä ajattelua ja syventää eri näkemysten välistä kuilua. Vallalla olevat arvot näkyvät yhteiskunnan valtarakenteissa ja osoittavat koko yhteisön ”pohjavireen”.  

On tärkeää tutkia lasten tulevaisuusajattelua ja ymmärtää heidän arvojaan, jotta voidaan kehittää parempia tulevaisuuden ratkaisuja, jotka vastaavat lasten tarpeita ja toiveita.

Tulevaisuus ei tarkoita satojen tai tuhansien vuosien päähän ulottuvaa aikaa. Aikaseikkailijoiden piirustuksissa ja keskusteluissa mielikuva tulevaisuudesta saattoi sijoittua seuraavaan vuoteen.  

Tulevaisuuden ajattelu ei tarkoita pelkästään tulevaisuuden mahdollisuuksia ja suunnitelmia. Eräs Aikaseikkailun ohjaaja totesi oivallisesti, kuinka tulevaisuusajattelu ilmenee arjessa ja arjen käytännöissä, siinä miten olla mukana maailmassa. Esimerkiksi kaveritaidot, kuinka kohtaa kanssaeläjän, arjen käytöstavat ja oman elämän vaikutus muihin, liittyvät tulevaisuusajatteluun.  

 


Ammatti: Kulttuurintutkija, toiminnanohjaajana Yhdessä-yhdistyksessä.

Lempipeli: Alias, selittäen tai pantomiimina. Vuoden sisällä olen saanut pelata tätä sekä lasten että aikuisten kanssa, sanavarasto kehittyy ja toisten ajattelun jyvälle pääsee: tarkoittaako tabletti pilleriä vai älylaitetta? 

Lempiasiani koulussa oli: Tykkäsin kaikista aineista koulussa, mutta lempipuuhaa oli leikkiä kavereiden kanssa pihalla munitusta. 

Kolme kirjavinkkiäni:

 1. Kasvien vallankumous: Ovatko kasvit jo keksineet tulevaisuuden?
  Stefano Mancuso (Aula & Co 2018) 
  Hieno kirja kasvien nerokkuudesta ja kyvykkyydestä, kirja laittaa ajattelemaan mitä kaikkea ihmiset voisivatkaan oppia kasveilta.  
 2. Häpeä ja rakkaus
  Elisa Aaltola (Into Kustannus 2019) 
  Tämä kirja laittaa ajattelemaan omaan käytöstään. Kuinka tunteemme vaikuttavat moraaliimme ja suhteeseemme maailmaan ja muihin eläimiin?  
 3. Viidakkokirja
  Rudyard Kipling (1894)
  Klassikkoteos ihmispoika Mowglista, joka kasvaa ja elämää eläinten parissa viidakossa, mutta joutuu silti kamppailemaan omasta paikastaan ja identiteetistään. 

Aiheeseen liittyvät

Aikaseikkailu-leiri

Aikaseikkailu-kerho

Takaisin ylös