Siirry sisältöön

Tutortoiminnan vuosisuunnitelma

Vuosisuunnitelma antaa rungon tutortoiminnalle ja rytmittää toimintoja ympäri vuoden.

Elokuu: Tutoreiden järjestäytymistapaaminen. Uusien opiskelijoiden ryhmäyttäminen, opastukset oppilaitoksessa ja opintojen aloittamisessa. Luokissa kiertämistä, tutortoiminnasta tiedottamista, hyvän ilmapiirin luomista esimerkiksi erilaisilla tempauksilla.

Syyskuu: Palautepalaveri tutoreiden kanssa ensimmäisten viikkojen toiminnasta. Syyslukukauden tapahtumien ja toiminnan suunnittelua. Uusien opiskelijoiden tapaamista ohjatusti tai vapaamuotoisemmin esimerkiksi tauoilla, tutoreiden järjestämillä tunneilla tai koulun jälkeisissä tapaamisissa.

Lokakuu: Hyvinvointiviikko ja siihen liittyviä tempauksia. Uusien opiskelijoiden tapaamista ohjatusti tai vapaamuotoisemmin. Tutorit kertovat työelämän jaksoista ja näytöistä esim. luokissa kiertäen.  Oppilaitoksen esittelyä ja edustamista messuilla.

Marraskuu: Syksyn yhteishenkeä lisäävä osallistava tapahtuma.

Joulukuu: Lukukauden päätös

Tammikuu: Tutoreiden järjestäytymistapaaminen ja kevätkauden tapahtumien/toiminnan suunnittelu.

Helmikuu: Ystävänpäivätapahtuma.

Maaliskuu:  Uusien tutoreiden rekrytointi ja tutorkoulutus. Yläkoululaisten vierailujen suunnittelua.

Huhtikuu: Vapun tai muun yhteishenkeä lisäävän ja osallistavan tapahtuman suunnittelua. Palautteen kerääminen ensimmäisen vuoden opiskelijoilta tutortoiminnasta.  Palautteiden purku  ja syyslukukauden avauksen ja uusien opiskelijoiden vastaanottamisen suunnittelua.

Toukokuu: Vappujuhla. Lukuvuoden päätös ja tutoreiden kiittäminen.

Takaisin ylös