Siirry sisältöön

Miten kummioppilastoiminta käyntiin?

Kummioppilastoiminta käynnistyy koulun henkilökunnan yhteisellä päätöksellä. Toiminta alkaa koulukohtaisten periaatteiden pohtimisella. Millä tavalla meidän koulussamme toteutetaan kummioppilastoimintaa ja ketkä kaikki ovat siinä mukana? Toiminta kirjataan koulun opetussuunnitelmaan.

Seuraavaksi valitaan kummioppilastoiminnasta vastaava henkilö, jonka johdolla laaditaan toiminnan vuosisuunnitelma. Kummioppilastoiminnan vastaava tiedottaa koko koulua koskevista asioista, varmistaa toiminnan jatkuvuuden, ohjaa luokkien jakautumista kummiluokkapareihin sekä arvioi vuosisuunnitelman toteutumista.

Kummiluokkaparin muodostavat esimerkiksi 1.luokka ja 5.luokka. Joissakin kouluissa toimintaa on 1.luokan ja 6.luokan välillä ja joissakin kouluissa se alkaa jo esikoululaisten ja 4.luokkalaisten kesken. Viimeinen vaihtoehto mahdollistaa yhteisen toiminnan kolmen vuoden ajan. Luokanopettajat muodostavat työparin.

Kummioppilastoimintaa voidaan toteuttaa niin, että jokainen 1.luokkalainen saa oman kummioppilaansa isommasta oppilaasta. Myös koko luokka tai pienryhmä voi olla kummioppilaana toiselle luokalle tai samankokoiselle pienryhmälle.

Kummioppilaille järjestetään koulutusta tehtäväänsä. Yhdessä mietitään, mikä merkitys kummioppilaana toimimisella on ja mitä kummioppilas voi myös itse oppia. Kummioppilastoiminnan oppaasta löytyy kummioppilaiden koulutusmalli.

Tutustu oppaaseen

Parhaimmillaan kummioppilastoiminta on oppilaiden näköistä ja itsensä suunnittelemaa. Osallisuus innostaa ja motivoi toimimaan. On hyvä, että oppilaat saavat kokemuksia toistensa ohjaamisesta ja toisilta oppimisesta.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös