Siirry sisältöön

Tutortoiminnan tavoitteet

Tutortoiminnan johtoajatuksena on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, luoda oppilaitokseen hyvää ilmapiiriä sekä vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta yhteisön jäseninä.

  • vahvistaa oppilaitoksen ilmapiiriä ja yhteishenkeä.
  • vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta yhteisön jäseninä ja lisää yhteisöllisyyttä.
  • tutustuttaa opiskelijat uuteen oppimisympäristöön sekä ryhmään.
  • kehittää opiskelijoiden itsetuntemus- ja ihmissuhdetaitoja.
  • lisää opiskelijoiden tietoisuutta erilaisista avunsaantimahdollisuuksista.
  • ehkäisee alkuvaiheen ongelmia rohkaisemalla, ohjaamalla ja tukemalla opiskelijoita.
  • auttaa opintoihin ja uravalintaan liittyvissä kysymyksissä ja ohjaa tarvittaessa muun avun piiriin.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös