Tukioppilastoiminnan arvot ja tavoitteet

Tukioppilastoiminnan arvot

  • Yhdenvertaisuus
  • Vapaaehtoisuus
  • Ilo
  • Luottamuksellisuus
  • Nuoruus ja nuoruuden arvostus
  • Osallisuus ja nuorten äänen kuuluminen

Tukioppilastoiminnan tavoitteet

  • Toiset huomioivan käyttäytymisen edistäminen koulussa
  • Nuorten osallisuuden lisääminen koulussa
  • Ongelmien ennaltaehkäiseminen
  • Yksilönä kehittyminen

 

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?