Tukioppilaiden valinta, koulutus ja rooli

Tukioppilaaksi voi alkaa kuka tahansa nuori. Tarvitaan sosiaalisia ja esiintymishaluisia nuoria, mutta yhtä lailla myös rauhallisia ja hyviä kuuntelijoita. Tärkeintä on olla valmis levittämään myönteistä ilmapiiriä, auttamaan muita ja oppimaan lisää muiden huomioimisesta. Tukioppilaat on hyvä valita joko seitsemännen luokan tai kahdeksannen luokan keväällä, jolloin he saavat myös peruskoulutuksen tukioppilastoimintaan. Silloin he ovat valmiita ottamaan uudet oppilaat vastaan heti syksyn alussa ja mahdollisesti jo kevään tutustumispäivissä.

Tukioppilaiden valitsemiseen on monia käytäntöjä. Tukioppilaita rekrytoidaan yleensä 1–6 jokaista aloittavaa seitsemäsluokkaa kohden. Tukioppilaiden määrä vaihtelee siis koulun koon ja toimintaedellytysten mukaan. Jotta tukioppilas voi toimia tehtävässään, on hänen saatava siihen riittävä koulutus. MLL suosittelee, että tukioppilaat saisivat vähintään 12 tuntia peruskoulutusta ja lisäksi jatkokoulutusta koulun ja toiminnan painopisteiden mukaan.

MLL:n nuorisotyön kouluttajat ohjaajan tukena

Useimmiten tukioppilasohjaajat kouluttavat tukioppilaansa itse, mutta aina ohjaajalla ei ole siihen tarvittavia resursseja, aikaa tai kokemusta. Joskus on myös hyödyllistä ja innostavaa, että kouluttajana toimii ulkopuolinen kouluttaja. Tukioppilaiden kouluttamiseen saa tukea MLL:sta, joka koordinoi valtakunnallista tukioppilaskouluttajien verkostoa. Tukioppilaskouluttajilta voi tilata koulutusta kohtuullista korvausta vastaan MLL:n piiritoimistoista.

Tiedustele kouluttajaa täältä

Tukioppilaiden perus- ja täydennyskoulutukset

Tukioppilaiden peruskoulutus

Tavoitteena on, että osallistuja

 1. tuntee tukioppilaan tehtävät ja tietää, miksi tukioppilastoimintaa on koulussa
 2. ryhmäytyy muiden tukioppilaiden kanssa
 3. innostuu toimimaan tukioppilaana
 4. vahvistaa sosiaalisia taitojaan
 5. saa valmiuksia ryhmän ohjaamiseen.

Koulutuksessa on tärkeää käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä, jotta tukioppilaatkin osaavat sitten käyttää niitä esimerkiksi uusien seiskojen kanssa. Peruskoulutuksen ohjeet löytyvät Tukioppilastoiminnan oppaasta, jonka voi ostaa 15 euron hintaan MLL:n verkkokaupasta. Muista rekisteröityä kaupassa oikeasta yläkulmasta, jolloin pääset katsomaan tukioppilastoiminnan materiaaleja.

Siirry verkkokauppaan tästä

Tukioppilaiden jatkokoulutus

Tukioppilaiden jatkokoulutukset syventävät tukioppilaiden osaamista. Jatkokoulutuksia voi tilata MLL:n kouluttajilta tai jatkokoulutusmateriaaleja voi hyödyntää tukioppilasohjaaja itse.

Tukioppilaiden jatkokoulutuksia varten on tuotettu materiaalia muun muassa

 • yhdenvertaisuudesta
 • hyvinvointitaidoista
 • tunne- ja vuorovaikutustaidoista
 • kiusaamisesta
 • mediakasvatuksesta
 • ryhmäyttämisestä

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Ladattavat materiaalit

Tukioppilaan koulutusmateriaalit

Aiheeseen liittyvät

MLL kouluttaa

Tukioppilaiden koulutusmateriaalit

Tuotteet ja todistukset