Siirry sisältöön

Tukioppilastoiminnan vuosikello

Tukioppilaat ja ohjaaja tekevät toimintasuunnitelman, johon kirjataan tukioppilaiden vuoden aikana toteutettavat tapahtumat ja toiminnat. Sen jälkeen tarkastellaan kokonaisuutta: onko tekemistä sopivasti tukioppilasryhmän kokoon ja käytettävissä olevaan aikaan nähden. Vuosittainen toimintasuunnitelma voidaan tehdä kuukausikohtaisesti tai vuosikellon muotoon. Jokaiseen vuoden aikana toteuttavaan tapahtumaan on hyvä tehdä myös oma suunnitelma: kuka osallistuu järjestelyihin, millainen työnjako tehdään jne.

Kun tukioppilaat pääsevät suunnittelemaan ja vaikuttamaan toimintaan, he sitoutuvat toimimaan aktiivisesti ja into säilyy. Suunnittelua helpottaa, jos aiemmat tukioppilaat ovat tehneet tukioppilaskansion. Näin voidaan säilyttää perinteitä ja saada vinkkejä hyviksi osoittautuneista käytännöistä.

Toiminnan suunnittelussa huomioidaan tukioppilastoiminnan vuosirutiinit eli ne asiat, joiden avulla tukioppilastoiminta on olemassa. Sen lisäksi voi keksiä teemoja tai tapahtumia tilanteen mukaan. Kannattaa ideoida rohkeasti ja kokeilla uusia asioita sekä kartoittaa muun kouluyhteisön ideoita. Suunnitteluun kuuluu myös rajaaminen.

Toimintaan kuuluu ilo, mukavat hetket ja yhdessä tekemisen elämykset. Useimmiten tukioppilaat pursuavat ideoita, ja niistä valitsemalla saadaan mielenkiintoisia tapahtumia. Toiminnan alkuvaiheessa tukioppilaat ovat todella innostuneita ja asettavat jopa kohtuuttomia tavoitteita toiminnalleen. Ohjaajan pitää selkiyttää se, että toiminta ei saa kuormittaa tukioppilaita liikaa eikä se saa mennä koulutyön edelle. Ohjaaja toimii toisinaan jarruna ja toisinaan kaasuna nuorten ideoille.

Ladattavat aineistot

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Takaisin ylös