Siirry sisältöön

Kiusaamisen ehkäisy tukioppilastoiminnassa

Kiusaamisen ehkäiseminen on yksi tukioppilastoiminnan keskeisistä päämääristä. Yhteisöllisillä tapahtumilla, ryhmäyttämisellä ja kaikenlaisella hauskalla yhdessä tekemisellä rakennetaan myönteistä ja turvallista ilmapiiriä. Silti osa oppilaista joutuu kiusatuksi tai ulkopuolelle suljetuksi. Tukioppilaiden koulutuksissa on tärkeää harjoitella myös sitä, miten yksin jätettyjä ja kiusaamista kokeneita voidaan tukea ja miten osoittaa heille, että hekin ovat tärkeitä kouluyhteisölle ja hyviä omana itsenään.

Tukioppilastoiminta voi vähentää kiusaamista, jos aikuiset ohjaavat toimintaa suunnitelmallisesti. Tukioppilaiden ja yhteisöllisen oppilashuollon kannattaa tehdä  yhteistyötä. Lukukauden voidaan esimerkiksi yhdessä tavata, tutustua ja sopia, miten ja kenelle tukioppilaat voivat kertoa, jos huomaavat kiusaamista tai yksin jättämistä. Kun koulussa on selkeät puuttumisen käytännöt, on huolehdittava, että oppilaat tietävät niistä. Kenelle ilmoitetaan kiusaamisesta? Mitä sitten tapahtuu? Tukioppilaat voivat kertoa myös muille oppilaille, kuinka kiusaamistilanteissa voi hakea aikuisten apua.

Tukioppilalastoiminnalla voi olla merkittävä vaikutus koulun ilmapiiriin. Tukioppilaat voivat osallistua uusien 7. luokkalaisten ryhmäyttämiseen, näyttää kesken vuoden koulua vaihtavalle oppilaalle koulua ja tutustuttaa muihin oppilaisiin ja järjestää yhteisöllisiä tapahtumia, kuten välituntileikkejä, kaveriviikkoja ja moikkauspäiviä. Tukioppilaat voivat myös huomata, jos koulun ilmapiirissä tapahtuu muutoksia. He voivat kuulostella jos keskustelut ovat loukkaavia, joku jätetään ulkopuolelle tai esimerkiksi koulun joissakin tiloissa tai piha-alueella on turvatonta. Tukioppilaat voivat ottaa kiusaamisen puheeksi kiusaamista kokeneen ja/tai koulun aikuisten kanssa. Kun kiusaamistilanne on käsitelty, he voivat käydä välillä juttelemassa kiusaamista kokeneen kanssa ja kysellä kuulumisia. Jos kiusaaminen on edelleen jatkunut, he voivat rohkaista oppilasta puhumaan asiasta uudestaan aikuisille.

Kiusaamiseen puuttuminen voi olla tukioppilaallekin vaikeaa. MLL:n Hyvinvointikyselyn mukaan kiusaamista huomanneista tukioppilaista 89 prosenttia on tukenut kiusattua juttelemalla tai viettämällä kiusatun kanssa aikaa, neuvoneet tai lähettäneet tälle rohkaisevia viestejä. Osa tukioppilaista kertoi sattuneensa paikalle kiusaamisen hetkellä ja auttanut kiusatun pois tilanteesta. Osa tukioppilaista kertoi kertoneensa tapahtuneesta koulun aikuiselle. Tukioppilaskyselyn mukaan kaikki eivät ole puuttuneet kiusaamistilanteeseen.

Kiusaamistilanteisiin puuttuminen ei ole aina helppoa. Tukioppilas on saattanut kokea, että tilannetta on ollut vaikea tulkita ja että apuun on tarvittu aikuinen.  Jos joku muu on jo hoitanut asiaa, on tukioppilaat kokeneet, että heitä ei tarvita. Osa tukioppilaista myös epäili, että ei osaa auttaa kiusaamistilanteessa ja pelkäsi, että voi joutua itsekin kiusatuksi. Aina tukioppilaiden apua ja tukea ei ole myöskään toivottu kiusaamistilanteissa. Tukioppilaat kertoivat, että joskus kiusaamiseen puuttumiseen on vaikuttanut myös tukioppilaan omat huolet ja jaksaminen.   Kiusaamistilanteisiin puuttumiseen vaikutti myös oliko kiusattu tukioppilaalle tuttu. Kyselyssä kävi ilmi myös, että aina ei vaan ”viitsinyt” mennä väliin.

  • Jos näet loukkaavaa kohtelua, puutu siihen. Ellet uskalla mennä väliin kiusaamistilanteeseen, voit jutella jälkikäteen kiusaamista kokeneen kanssa ja kysyä, haluaisiko hän apua. Jos tilanne huolestuttaa sinua, kerro siitä koulun aikuisille. Älä jää yksin huolen kanssa. Tilanteen selvittäminen on koulun aikuisten vastuulla.
  • Kiusaamista kokeneesta tai ulkopuolelle jätetystä voi tuntua siltä, että kukaan ei välitä hänestä. Siitä on paljon apua, jos tervehdit häntä ja käyt joskus juttelemassa. Voit myös koettaa tutustuttaa häntä muihin oppilaisiin. Vaikka heti ei pääsisi ystävystymään, on jo hyvä alku, että pääsee juttelemaan jonkun kanssa ihan tavallisista asioista ja tulee nähdyksi myönteisellä tavalla. Ystävällinen hymy ja tervehtiminen merkitsevät paljon.
  • Tukioppilaiden on tärkeää tietää, miten koulussa puututaan kiusaamiseen ja keille aikuisille voi kertoa, jos huomaa kiusaamista. Ota siitä selvää.  Ja jos huomaat, että kiusaaminen jatkuu, vaikka sen selvittely on koulussa saatu päätökseen, kerro asiasta koulun aikuisille.

Ladattavat aineistot

Aiheeseen liittyvät

Artikkeleja

Materiaaleja

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Takaisin ylös