Siirry sisältöön

Mediakasvatus tukioppilastoiminnassa

Mediakasvatuksella tuetaan ja vahvistetaan nuoren tasapainoista mediankäyttöä, vastuullista toimintaa ja valmiuksia käyttää medioita omaksi hyödyksi ja iloksi.  Monipuolisilla mediataidoilla voidaan tukea nuorten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Samalla ennakoidaan myös mediankäyttöön liittyviä mahdollisia haittoja ja vahvistetaan nuorten omaa toimijuutta ja tasa-arvoista mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa omaan elämään ja yhteiskuntaan.

Jokainen nuori on omanlaisensa mediankäyttäjä. Yhtä kiinnostaa pelaaminen ja toista sosiaalinen media, kolmas käyttää digitaalisia ympäristöjä vain koulussa tiedonhankintaan. Nuorten mediataidoissa ja tavoissa käyttää medioita voi olla suuriakin eroja. Vastuullisesta, huomaavaisesta ja turvallisesta mediankäytöstä on kuitenkin tärkeää keskustella kaikkien nuorten kanssa. Vuorovaikutuksellinen kohtaaminen nuorten kanssa on molemminpuolinen oppimisen hetki, jossa niin tukioppilaat kuin ohjaajatkin tuovat keskusteluun oman osaamisensa ja oppivat samalla muilta uusia näkökulmia digiarkeen ja mediakulttuuriin. Kun aikuinen näkee median osana nuorten arkea, keskusteleminen onnistuu paremmin.

Tukioppilaat toimivat koulussa vertaisohjaajina, koska oppilaiden on hyvä pohtia omaan elämänpiiriinsä liittyviä asioita yhdessä. Vaikka mediakasvatuksessa aikuisen ohjaus ja tuki on tärkeää, toisaalta nuoret tietävät usein aikuisia paremmin, millaisissa mediaympäristöissä heidän ikäisensä toimivat. Mediakasvatusoppitunneilla, -tempauksissa ja -tietoiskuissa opetetaan ja vahvistetaan sitä miten nuori voi itse omilla ratkaisuillaan vaikuttaa siihen, että oma mediankäyttö on turvallista, kehittävää ja hauskaa.

Tukioppilaat voivat lisätä vuoropuhelua ja edistää myönteistä nettikulttuuria esimerkiksi järjestämällä yhteistä tekemistä ja toimintaa, jossa he

  • tuovat esiin nuorten mediankäytön tapoja ja digitaalista kulttuuria
  • lisäävät tietoisuutta turvallisesta ja hyvinvointia lisäävästä mediankäytöstä
  • rohkaisevat myönteiseen ja toista kunnioittavaan toimintaan somessa ja peleissä
  • toimivat vastavoimana loukkaavalle tai syrjivälle puheelle myös netissä
  • keräävät oppilailta ja opettajilta tietoa nuorten netinkäyttöön liittyvistä ilmiöistä
  • järjestävät kummitunteja toiset huomioivasta mediankäytöstä
  • Valmiita oppituntimalleja nettikiusaamisesta, tasapainoisesta mediankäytöstä ja digitaalisesta pelaamisesta, joiden avulla tukioppilaat voivat pitää mediakasvatusaiheisia kummitunteja
  • Tehtäväkortteja mediankäytön eri teemoista
  • MLL:n järjestämää täydennyskoulutusta tukioppilaille toisia huomioivasta mediankäytöstä (Empatia netissä)
  • Mediankäytön kysely koululle, jonka avulla tukioppilaat voivat lisätä tietoisuutta ja nostaa mediankäyttöön liittyviä teemoja keskusteluun koulun arjessa

Mikäli kiinnostuit koulutuksesta tai kyselystä, ota yhteyttä lähimpään MLL:n piiriin.

MLL:n piirien yhteyshenkilöt

Ladattavat materiaalit

Aiheeseen liittyvät

Mediakasvatusaiheiset oppituntimallit tukioppilastoimintaan

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Takaisin ylös