Tukioppilastoiminnan laatusuositukset

Toiminnan säännöllinen arviointi on tärkeää. Tukioppilastoiminnassa arvioinnin tapoja voivat olla esimerkiksi tapahtumiin osallistuneiden palautteiden kerääminen ja toimijoiden itsearviointi. Huomioon kannattaa ottaa myös rehtorin, opettajien ja koulun muiden aikuisten mielipiteet.

MLL on tehnyt vuosien varrella toteutettujen arviointitutkimusten perusteella tukioppilastoiminnalle laatukriteerit. On osoittautunut, että tukioppilastoiminta on yleensä monipuolisinta, sujuvinta ja pitkäjänteisintä kouluissa, joissa toimitaan kriteerien kuvaamalla tavalla.

Laatukriteerit päivitettiin vuonna 2018. Keskeisiä muutoksia oli suositus tukioppilaiden peruskoulutuksen kestosta, joka lyheni 16 tunnista 12 tuntiin. Samoin aiempi suositus kahdesta tukioppilasohjaajasta vaihtui siihen, että suositellaan että koulussa on tukioppilasohjaaja, jolla on vähintään yksi työpari (joka voi olla esim. myös kuraattori, nuorisotyöntekijä tms.).

MLL:n tukioppilastoiminnan laatusuositukset

Tukioppilaat

 • saavat vähintään 12 tunnin mittaisen peruskoulutuksen.
 • tekevät toimintasuunnitelman koko lukuvuoden ajaksi.
 • kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan toimintaa ja sopimaan työnjaosta yhdessä tukioppilasohjaajan kanssa.
 • toimivat läpi lukuvuoden.
 • auttavat ja tukevat nuorempia oppilaita tarvittaessa.

Tukioppilasohjaaja

 • Koulussa toimii tukioppilasohjaajaa, jolla on vähintään yksi työpari tukioppilaiden ohjaamisessa (toinen tukioppilasohjaaja, kuraattori, nuorisotyöntekijä tms.)
 • käyttää toimintaan vähintään tunnin työaikaa viikossa.
 • on suorittanut MLL:n tukioppilasohjaajan peruskoulutuksen.
 • osallistuu MLL:n järjestämiin tukioppilasohjaajien jatkokoulutuksiin, seminaareihin tai tapaamisiin vähintään joka kolmas vuosi.
 • on tilannut MLL:n uutiskirjeen ja hyödyntää MLL:n tukioppilastoiminnan materiaaleja.

Tukioppilastoiminnan asema koulussa

 • Tukioppilastoiminta on kirjattu koulun vuosisuunnitelmaan ja/tai opiskeluhuollon suunnitelmaan.
 • Koulun aikuisilla on kiusaamiseen puuttumiseen selkeät toimintatavat, jolloin tukioppilastoiminnan asema selkeytyy.
 • Koulun oppilaat ja henkilökunta tietävät, ketkä toimivat tukioppilaina.
 • Koulun henkilökunta tietää, mitä tukioppilailta voi ja mitä ei voi odottaa kiusaamisen ehkäisemisessä.
 • Tukioppilastoiminnalla on riittävä tuki koulun johdolta.
 • Koulu tekee yhteistyötä nuorisotoimen, seurakunnan, MLL:n paikallisyhdistyksen tai muiden toimijoiden kanssa vahvistaakseen tukioppilaiden koulutusta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Ladattavat aineistot