Tukioppilastoiminnan laatusuositukset

Toiminnan säännöllinen arviointi on tärkeää. Tukioppilastoiminnassa arvioinnin tapoja voivat olla esimerkiksi tapahtumiin osallistuneiden palautteiden kerääminen ja toimijoiden itsearviointi. Huomioon kannattaa ottaa myös rehtorin, opettajien ja koulun muiden aikuisten mielipiteet.

MLL:n asettamat tukioppilastoiminnan laatukriteerit perustuvat MLL:n määrittelemiin tukioppilastoiminnan arvoihin, tavoitteisiin ja vuonna 2012 toteutettuun tukioppilastoiminnan arviointiin. Laatukriteerien avulla koulut voivat arvioida omaa toimintaansa. Tukioppilastoiminnan laatukriteerit vaikuttavat merkittävästi siihen, miten vaikuttavaa tukioppilastoiminta on koulussa.

MLL:n tukioppilastoiminnan laatusuositukset

Tukioppilastoiminnan perusteet

 • Tukioppilaat saavat tehtäviinsä riittävän, vähintään 16 tunnin mittaisen koulutuksen.
 • Tukioppilaat osallistuvat oman toimintansa tavoitteiden asettamiseen ja tekevät toimintasuunnitelman koko lukuvuoden ajaksi.
 • Tukioppilaat kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan omaa toimintaansa.

Tukioppilasohjaaja

 • Koulussa toimii vähintään kaksi tukioppilasohjaajaa, jotka sitoutuvat tehtävään vähintään kahden vuoden ajaksi.
 • Tukioppilasohjaaja on suorittanut MLL:n tukioppilasohjaajien peruskoulutuksen.
 • Tukioppilasohjaaja osallistuu tukioppilasohjaajien jatkokoulutuksiin, seminaareihin tai tapaamisiin vähintään joka toinen vuosi.
 • Tukioppilasohjaaja on tilannut MLL:n uutiskirjeen ja hyödyntää MLL:n tukioppilastoiminnan materiaaleja.
 • Tukioppilasohjaaja tapaa tukioppilaita säännöllisesti ja käyttää toimintaan vähintään 1,5 tuntia työaikaa viikossa.

Tukioppilastoiminnan asema koulussa

 • Tukioppilastoiminta on kirjattu koulun opetussuunnitelmaan, vuosisuunnitelmaan ja kiusaamisen vastaiseen suunnitelmaan.
 • Koulu on täsmentänyt tukioppilaiden roolin kiusaamiseen ehkäisemisessä ja siihen puuttumisessa ja tästä on tiedotettu kouluyhteisön jäsenille.
 • Tukioppilastoiminta näkyy ja kuuluu koulun henkilökunnalle, oppilaille ja vanhemmille. Koulun oppilaat ja henkilökunta tietävät, ketkä toimivat tukioppilaina.
 • Koulu tekee yhteistyötä nuorisotoimen, seurakunnan, MLL:n paikallisyhdistyksen tai muiden toimijoiden kanssa vahvistaakseen tukioppilaiden koulutusta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Ladattavat aineistot