Tukioppilaat ryhmäyttäjinä

Tukioppilaat voivat olla merkittävä apu ryhmäyttämisessä. Erilaiset toiminnalliset harjoitukset, tutustumisleikit ja pelit edistävät ryhmän toimintaa ja yhdessä tekemistä ja tutustumista myös muihin koulun oppilaisiin. Ryhmäyttämisessä on hyvä huomioida, millaisia ryhmäharjoituksia voi teettää ja missä tilanteissa. Jos ryhmän kanssa tehdään tutustumisharjoituksia ensimmäistä kertaa, on tärkeää, että jokainen voi kertoa itsestään vain sen verran kuin kokee mukavaksi.

Ryhmäyttämistä olisi tärkeää tehdä pitkin lukuvuotta ryhmähengen lisäämiseksi ja oppilaiden saamiseksi osaksi omaa luokkaa ja kouluyhteisöä, sillä ryhmien tutustuminen ei tapahdu hetkessä. Myös ryhmän kokoonpano tai sosiaaliset suhteet vaihtelevat usein kesken lukuvuotta.

Tukioppilaat vastaavat usein luokkien ryhmäyttämisestä yhdessä ryhmänohjaajan tai tukioppilasohjaajan kanssa. Ryhmäyttämistä ei tule jättää pelkästään tukioppilaiden tai esimerkiksi nuorisotoimen tehtäväksi. Ryhmäyttämisen yhteydessä oppilaat tutustuvat parhaiten myös opettajiin ja myös opettaja saa hyvän tilaisuuden tutustua oppilaisiin.

Leikkejä ryhmäyttämiseen

Nuortennetin leikkipaikasta löytyy paljon erilaisia leikkejä ryhmäyttämiseen.

Siirry Nuortennetin leikkipaikkaan tästä

Leikkipankin leikkejä voi myös soveltaa ryhmäyttämiseen tukioppilastoiminnassa.

Siirry Leikkipankkiin tästä

Ryhmäyttämisharjoituksia löydät myös tehtäväkorteista.

Tehtäväkortteihin tästä

 

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Aiheeseen liittyvät