Siirry sisältöön

Koulurauhaviesti

Tavoite: Oppilaat tutustuvat toiminnallisesti koulurauha-tekstiin.
Kohderyhmä: Oppilaat.
Toimijat: Oppilaat, opettajat tai tukioppilaat voivat toimia viestin vetäjinä.
Tarvikkeet: Koulurauha-teksti tulostettuna, yksi tuloste jokaista ryhmää varten.

Jaetaan oppilaat pieniin ryhmiin, ja asetetaan koulurauha-teksti noin 20 metrin päähän oppilaista. Voit käyttää myös vain osaa tekstistä, jos se on kokonaisuudessaan liian pitkä. Jokaisesta ryhmästä valitaan yksi, joka toimii kirjurina. Muut ryhmäläiset käyvät yksi kerrallaan tekstin luona ja yrittävät muistaa siitä mahdollisimman monta sanaa, jonka jälkeen he tulevat takaisin ja kertovat kirjurille, mitä muistavat. Sen jälkeen seuraava ryhmäläinen lähtee tekemään saman. Tätä jatketaan, kunnes koko teksti on saatu kopioitua. Nopein ryhmä voittaa. Lopuksi luetaan koulurauhan julistusteksti ääneen ja keskustellaan:

  • Miksi julistuksessa olevat asiat ovat tärkeitä?
  • Miten koulurauhan julistustekstin sanoma on vaikuttanut koulumme toimintaan lukuvuoden aikana?
  • Mitä muita kuin koulurauha-tekstissä mainittuja asioita pidät tärkeinä myönteisen kouluilmapiirin rakentamisessa?

Ladattavat materiaalit

Takaisin ylös