Siirry sisältöön

Harjoituksia tutustumiseen ja ryhmäytymiseen

Kouluissa alkava lukuvuosi liittää paljon uusia oppilaita mukaan kouluyhteisöihin. Siksi on tärkeää aloittaa lukuvuosi ryhmäytymällä ja toisiin tutustumalla.

Turun koulurauhatyöryhmän oppilaat ovat keksineet seuraavia harjoituksia tutustumiseen ja yhteishengen rakentamiseen.

Aloituskirje vanhalta oppilaalta uudelle

Tavoite: Toivottaa uudet oppilaat tervetulleeksi kouluun.
Kohderyhmä: Uudet oppilaat.
Toimijat: Koulun nykyiset oppilaat.

Ohje koskee koulun vanhimpia (eli alakoulun kuudesluokkalaiset, yläkoulun yhdeksäsluokkalaiset tai toisen asteen kolmasluokkalaiset).

Lukuvuoden alussa koulun vanhimmat oppilaat kirjoittavat kirjeen koulun nuorimmille oppilaille (esim. lukion kolmoset kirjoittavat uusille ykkösille). Kirjeeseen voi kirjoittaa esimerkiksi ohjeita tai ideoita koulun alkuun tai kertoa haasteista, joita uusilla oppilailla on edessään.

Kirjeen tarkoitus on myös toivottaa iloisesti tervetulleeksi uudet oppilaat tai opiskelijat. Kirjeessä voi kertoa erimerkiksi mitä mukavaa välitunnilla voi tehdä, tai mistä itse on pitänyt omassa koulussa. Kirjeet ovat anonyymejä. Kirjeet kerätään yhteen ja esimerkiksi jokaiselle uudelle oppilaalle jaetaan yksi kirje. Oppilaat lukevat kirjeet. Luokassa voidaan halutessa keskustella kirjeiden sisällöistä.

Käsitaideteos

Tavoite: Rakentaa yhteishenkeä ja myönteistä ilmapiiriä.
Kohderyhmä: Oppilaat.
Toimijat: Oppilaat ja esimerkiksi tukioppilaat voivat toimia tehtävän vetäjinä.
Tarvikkeet: Iso kangas, eri värisiä maaleja (mahdollisimman paljon), astioita, joihin värit voidaan lajitella.

Valitaan mahdollisimman paljon erilaisia maaleja tai askarteluvärejä, jotka lajitellaan eri astioihin. Jokainen oppilas painaa ensin kätensä maaliin, jonka jälkeen oppilas painaa kätensä valkoiselle kankaalle (koulu voi valita minkä värisen kankaan valitsevat/koristella kangasta ennen esim. kirjoittamalla oman koulun nimi kankaan ylälaitaan).

Käsipainannan vaihtoehtona voi hyödyntää myös esimerkiksi oppilaiden valitsemia esineitä. Esinepainanta on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, jos osa oppilaista ei voi terveydellisistä syistä tai vamman takia laittaa käsiään maaliin.

Kun jokainen halukas oppilas on painanut oman kädenjäljen kankaalle, annetaan kankaan kuivua rauhassa. Tehtävän jälkeen kankaassa on jokaisen oppilaan kädenjälki. Tämä kuvastaa kouluyhteisön yhteistyötä ja sitä, miten kaikki oppilaat ovat tärkeitä.

Aiheeseen liittyvät

Takaisin ylös