Siirry sisältöön

Ryhmäyttäminen tukioppilastoiminnassa

Ryhmän toiminnan ja dynamiikan ymmärtämisellä on suuri merkitys tukioppilastoiminnassa. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää koko koulun yhteisöllisyyttä ja luoda myönteistä kouluilmapiiriä. Tukioppilaat vahvistavat hyvää yhteishenkeä ja positiivista ilmapiiriä, luovat myönteistä vuorovaikutuskulttuuria, ehkäisevät kiusaamista ja tukevat yksinäisiä oppilaita. Jotta toiminta on tavoitteellista ja vaikuttavaa, tulee tukioppilaiden ymmärtää ryhmän toimintaa ja erilaisia ryhmäilmiöitä.

Tukioppilas toimii sekä ryhmän ohjaajan ja vaikuttajan että ryhmän jäsenen roolissa. Esimerkiksi kummitunnit ja erilaisten hyvää yhteishenkeä lisäävien tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen ovat yksi tukioppilastoiminnan toimintamuodoista, jossa tukioppilaat ovat ohjaajan roolissa. Ryhmädynamiikan ymmärtäminen luo pohjaa ohjaamistaitojen kehittymiselle ja haastavien ohjaamistilanteiden ratkaisemiseen.

Tukioppilaiden järjestämällä hyvää yhteishenkeä lisäävällä toiminnalla pyritään siihen, että kaikki voivat tuntea kuuluvansa yhteisöön. Tällä tavoin tukioppilaat tekevät myös tärkeää kiusaamista ennaltaehkäisevää työtä. Tukioppilaan on tärkeä ymmärtää ryhmäilmiöitä ja ryhmän toimintaa, jotta hän voisi ymmärtää kiusaamisen syitä ja seurauksia sekä tukea kiusatuksi joutunutta tai ryhmän ulkopuolelle jäänyttä oppilasta.

Mediaympäristöt ovat merkittävä osa nuorten keskinäistä vuorovaikutuskulttuuria myös koulussa. Ryhmään kuulumisen tunnetta voidaan esimerkiksi vahvistaa luokan omilla sosiaalisen median palveluihin luoduilla ryhmillä tai yhteisöillä. Yhtä lailla näissä palveluissa voidaan myös sulkea joku oppilas ryhmän ulkopuolelle. Nuorten mediamaailma muuttuu jatkuvasti. Koulun aikuiset eivät useinkaan tiedä, mitä nuorten keskinäisissä suhteissa sosiaalisessa mediassa tapahtuu ja millaisia verkostoja nuorilla sosiaalisessa mediassa on. Tukioppilastoiminnassa on tärkeä huomioida nuorten mediamaailman osaksi ryhmän toiminnan pohtimista.

Tukioppilailla on ryhmätoiminnan näkökulmasta tärkeä tehtävä vaikuttajina – tukioppilaat rakentavat normeja ja ovat esimerkkinä nuoremmille oppilaille. Myös tässä tärkeässä tehtävässä onnistuakseen tukioppilaiden on tärkeä ymmärtää ryhmäilmiöitä sekä tunnistaa ja ymmärtää kouluyhteisön virallisia ja epävirallisia normeja.

Tukioppilaiden koulutuksen tavoitteena on vahvistaa tukioppilaiden ryhmässä toimimisen taitoja ja kykyä ohjata ryhmiä sekä lisätä tukioppilaiden tietoja siitä, millaisia prosesseja ryhmän toimintaan liittyy. Materiaali tukee myös tukioppilaiden tutustumista toisiinsa ja auttaa luomaan tukioppilasporukkaan myönteistä ilmapiiriä. Koulutusmateriaali antaa välineitä oman toiminnan suunnitteluun. Lisäksi se vahvistaa tukioppilaiden näkemystä siitä, että heidän toiminnalla on merkitystä, jotta kukaan ei jäisi kouluyhteisössä yksin ja kaikilla olisi mahdollisuus liittyä turvallisesti vertaisryhmään.

Ladattavat materiaalit

Kaveriviikon materiaalit

Tukioppilastoiminnan materiaalit

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?

Takaisin ylös