Tutorvastaavien koulutukset

Tutorvastaavien koulutuksissa on mahdollista saada ideoita ja innostusta oman oppilaitoksen tutortoimintaan. Tärkeä osa koulutuksia on päästä jakamaan hyviä käytäntöjä ja saada vertaistukea muilta tutorvastaavilta.

Tulevia koulutuksia

Vuonna 2020 järjestetään tutorvastaavien koulutusta. Ajantasaiset koulutustiedot löydät koulutuskalenterista.

Koulutuskalenteriin

 

Aiheeseen liittyvät